BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
11 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3904

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
Verdrag van Lissabon - Definitieve ratificatie
________
Europese Unie
Europese verdragen
Verdrag betreffende de Europese Unie
ratificatie van een overeenkomst
Verdrag van Lissabon
________
11/8/2009Verzending vraag
30/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3904 d.d. 11 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De ratificatie van het Verdrag van Lissabon zet zijn tocht in de verschillende EU-lidstaten voort.

Het Constitutioneel Hof van Karlsruhe heeft ingestemd met het Verdrag van Lissabon, maar eist een begeleidende wet die de definitieve ratificatie door Duitsland zal vertragen. Volgens CDU-parlementslid Norbert Roettgen kan een aangepaste wet worden voorgelegd bij de wetgevende verkiezingen in Duitsland van 27 september.

Voorts wachten wij op de handtekeningen van de Tsjechische en Poolse presidenten en uiteraard vooral op het Ierse referendum van 2 oktober aanstaande.

Kan de minister een tijdschema geven voor deze noodzakelijke stappen voor de concrete inwerkingtreding van het Verdrag?

Antwoord ontvangen op 30 september 2009 :

In Duitsland oordeelde het Grondwettelijk Hof op 30 juni 2009 dat het Verdrag van Lissabon verenigbaar was met de Duitse Grondwet. Het Hof achtte het desalniettemin noodzakelijk dat een nieuwe wet betreffende de raadpleging tussen de regering en het parlement werd aangenomen alvorens over te gaan tot de neerlegging van de ratificatieakte.

Ondertussen hebben de coalitiepartijen en de belangrijkste oppositiepartijen een politiek akkoord bereikt over de door het Grondwettelijk Hof vereiste “begeleidende wet”. Deze wet werd op 8 september door de Bundestag en op 18 september door de Bundesrat (het parlementaire orgaan waarin de Duitse deelstaten vertegenwoordigd zijn) goedgekeurd. Op 25 september ondertekende president Horst Köhler de ratificatieakte die nadien naar Rome gestuurd werd. Op die manier werd de ratificatieakte nog voor het Iers referendum van 2 oktober neergelegd.

De Poolse president Kaczynski bevestigde herhaaldelijk dat hij de ratificatieakte zal ondertekenen van zodra hij op de hoogte zal worden gesteld van het positieve resultaat van het Iers referendum.

De timing van de ratificatie door de Tsjechische Republiek is daarentegen onzekerder. Er zijn geruchten dat een aantal Tsjechische senatoren een nieuw beroep zouden instellen bij het Grondwettelijk Hof, wat de procedure opnieuw kan vertragen. De ondertekening van de ratificatieakte door de president van de republiek is echter evenzeer noodzakelijk voor de neerlegging ervan.

De Europese Raad van juni 2009 heeft opnieuw de wens bevestigd om het Verdrag voor het einde van het jaar 2009 in werking te zien treden.

Volgens de bepalingen van het Verdrag van Lissabon zal het in werking treden op de eerste dag volgend op de maand waarin de laatste ratificatieakte wordt neergelegd. Indien het geheel der ratificatieakten voor eind oktober zijn neergelegd, dan zou het Verdrag in werking kunnen treden op 1 november 2009.