BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
3 juli 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3709

de Christine Defraigne (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
________
Nieuw Europees Veiligheidspact - Russisch voorstel - Inhoud - Reacties - Houding van Europa en van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) - Institutionele mechanismen
________
Rusland
OVSE
Europese veiligheid
internationale veiligheid
NAVO
________
3/7/2009Verzending vraag
23/9/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3709 d.d. 3 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het idee van het nieuwe Veiligheidspact of -verdrag is een voorstel dat door Rusland in juni 2008 werd gelanceerd. Op 23 juni 2009 verzekert de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, op de jaarlijkse conferentie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) te Wenen dat het Russische voorstel om een nieuw veiligheidspact in Europa op te richten niet de bedoeling heeft “de NAVO of enige andere organisatie actief op het vlak van veiligheid te ondergraven”. Volgens hem “zijn wij integendeel voorstander van coördinatie en van synergieën tussen de bestaande internationale structuren” in de Euro-Atlantische zone.

Wat vindt u van dit Russische voorstel voor een nieuw Europees Veiligheidspact? Welke informatie hebt u over de concrete inhoud ervan?

Ik zou graag weten hoe in de eerste plaats de Europese landen en vervolgens de Euro-Atlantische gemeenschap zich op één lijn zullen stellen om op dit voorstel een coherent antwoord te geven.

Wat kunnen de institutionele mechanismen zijn die een constructieve entente tussen alle deelnemers mogelijk maken zonder te komen tot een rechtstreeks of onrechtstreeks vetorecht van een land op het beheer van de Europese veiligheid?

Kunnen die besprekingen over het nieuwe Verdrag de onderhandelingen over het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa (CFE) opnieuw op gang brengen?

Antwoord ontvangen op 23 september 2009 :

- Het idee om een nieuwe veiligheidsarchitectuur te creëren in Europa werd in juni 2008 voorgesteld door de President van de Russische Federatie. Sindsdien werden deze voorstellen wat meer uitgewerkt, maar ze zijn momenteel beperkt tot een herhaling van de brede uitgangspunten van internationaal recht en tot de wil om aan Rusland inzake Europese veiligheid een doorslaggevende rol toe te kennen.

- Het Westen is bereid de dialoog aan te gaan indien de verworvenheden van de Europese veiligheid zonder uitsluitsel gevrijwaard blijven, zowel binnen de Europese Unie als binnen de NAVO.

De houding van de Europese NAVO-lidstaten moet dus worden bepaald in overleg met onze trans-Atlantische bondgenoten om de coherentie te bewaren.

- Het Westen vindt dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) het geschikte overlegforum vormt omdat hier alle actoren op voet van gelijkheid en zonder vetorecht worden verenigd. Bovendien laat de OVSE toe om veiligheid systematisch op globale wijze te benaderen (drie dimensies).

- De gesprekken over de Europese veiligheidsarchitectuur omvatten uiteraard het Verdrag over Conventional Forces in Europe (CFE) maar we moeten vermijden dat dit verdrag, dat in onze ogen van vitaal belang is, een ruilmiddel zou worden tijdens de onderhandelingen.

Ik denk niet dat het Russische initiatief op dit ogenblik de situatie omtrent CFE kan deblokkeren.