BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
2 juli 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3697

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Justitie - Hervorming - Informatisering - Prioriteiten
________
judiciŽle hervorming
toepassing van informatica
toegepaste informatica
juridisch informatiesysteem
rechtsstelsel
________
2/7/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-974
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5644
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3697 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie in Brussel (NOAB) vindt dat de nadruk van hervorming bij Justitie beter wordt gelegd op de informatisering van Justitie. Deze is dringender en noodzakelijker dan Justitie te hervormen (onder andere door samenvoeging gerechtelijke arrondissementen) zo vinden ze. Vijfhonderd en acht magistraten, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders stelden op vraag van de Juristenkrant hun verlanglijstje op: de informatisering is volgens hen een prioriteit.

Nadat het MACH-systeem ("Mammouth-At-Central-Hosting") anderhalve maand in het vredegerecht van Turnhout draait, zijn er, tenminste volgens de lokale gebruikers, problemen opgedoken. In andere vredegerechten van hetzelfde arrondissement is men veel meer tevreden, onder andere in Herentals, waar men enkel van kinderziektes spreekt. In elk geval geldt ook hier het gezegde: onbekend is onbemind. Vandaar dat er in samenspraak met het kabinet van de geachte minister een voorstel was om een road show te organiseren die de MACH-applicatie aan de diverse griffies gaat voorstellen. Voorbereidende vergaderingen hierover zouden echter recent door het Centrum voor informatieverwerking (CIV) zijn afgeblazen?

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Welke is de eerste prioriteit eerst en vooral naartoe: de hervorming van Justitie of de informatisering ervan? Waarom? Klopt het dat de informatisering pas volledig zou worden uitgerold nadat er een hervorming van de ressorten is gebeurd?

2. Is hij op de hoogte dat er een gemeenschappelijk vergadering was op 11 juni 2009 om een communicatiecampagne naar de griffies op poten te zetten? Waarom werden die vergaderingen te elfder ure geboycot, en namen Axilys en het CIV niet deel aan de vergadering?

3. Betekent dit dat er geen informatiecampagne komt? Zo neen, waarom niet?

4. Zo ja, zijn daarover vergaderingen gepland? Wordt het Beheerscomitť Informatica van de Rechterlijke orde daarbij actief betrokken?