BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
20 februari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-365

de Freya Piryns (Groen!)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting
________
minderjarigheid
politiek asiel
illegale migratie
verblijfsrecht
buitenlandse staatsburger
verwijdering
rechten van het kind
asielzoeker
________
20/2/2008 Verzending vraag
19/3/2008 Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-633
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-365 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister heeft al tot twee keer toe zijn plan gelanceerd om een gesloten asielcentrum te bouwen voor gezinnen met kinderen. Het is gezien de budgettaire toestand totaal onduidelijk of dit reŽle plannen zijn of enkel losse flodders.

Nochtans wordt in het onderzoek van SumResearch, waartoe hij zelf opdracht gaf, duidelijk gesteld dat opsluiting op zich nefast is voor kinderen. De omstandighedenvan detentie kunnen daar weinig aan verhelpen.

Het is voor iedereen duidelijk dat de arrestatie door de politie, het geboeid naar de raadkamer brengen van de ouders, het wegrukken van de kinderen uit hun vertrouwde omgeving en elke vorm van opsluiting met collectief regime een erg traumatiserende ervaring is voor deze kinderen zonder papieren.

Hij minimaliseert of negeert deze traumatische ervaring volledig en stelt zelfs impliciet dat ouders hun kinderen gebruiken om onrechtmatig aanspraak te maken op verblijfspapieren.

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de oprichting van een gesloten centrum voor kinderen en gezinnen er enkel toe zal leiden dat meer kinderen opgesloten zullen worden.

BelgiŽ blijft zich met dit voorstel buiten de internationale wettelijkheid zetten. De praktijk gaat namelijk in tegen het kinderrechtenverdrag.

Vandaar mijn vragen†:

Hoe concreet zijn de plannen van de geachte minister om een gesloten centrum voor kinderen en gezinnen op te richten?

Worden daar op dit moment middelen voor vrij gemaakt in de begroting van 2008?