BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
15 juni 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3586

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalgebruik - Restaurant
________
museum
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
concessieovereenkomsten voor dienstverlening
collectieve maaltijdverstrekking
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
overheidsopdrachten
________
15/6/2009Verzending vraag
15/7/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3586 d.d. 15 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De uitbating van het restaurant van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis werd in concessie gegeven aan de NV Restauration Nouvelle. In haar advies 41.023 van 8 mei 2009 stelt de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) vast dat de bediening en het afleveren van een kasticket er in het Frans gebeuren, wat in strijd is met de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (SWT). Overeenkomstig artikel 41, žá1, van de SWT moeten de centrale diensten evenwel voor hun betrekkingen met de particulieren gebruik maken van die van de drie talen (Nederlands, Frans of Duits) waarvan de betrokkenen zich hebben bediend.

Welk gevolg heeft de geachte minister gegeven aan dit advies van de VCT? Welke maatregelen werden er genomen om ervoor te zorgen dat de klanten in dit restaurant worden bediend in het Nederlands, het Frans of het Duits, naargelang de taal die zij gebruiken?

Antwoord ontvangen op 15 juli 2009 :

Kastickets worden altijd aan de klant verstrekt in zijn taal : Nederlands of Frans.

Het is uiteraard niet uit te sluiten dat door een menselijke fout de verkeerde taal wordt gebruikt.

Alle mededelingen aan het publiek (menu's, informatie, enz.) worden steeds in het Nedrlands en in het Frans aangegeven.