BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 mei 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3517

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Wetenschapsbeleid
________
Nationale Loterij
beschermheerschap
economische steun
wetenschappelijk onderzoek
geografische spreiding
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
________
27/5/2009Verzending vraag
19/6/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3517 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens het koninklijk besluit van 28 juli 2008 tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2008 werd door de Nationale Loterij, onder de bescherming van de minister van Wetenschapsbeleid, 1 907 800 euro voorbehouden voor wetenschappelijk onderzoek en federale wetenschappelijke en culturele instellingen.

1. Kan mij meegedeeld worden hoe deze middelen werden besteed? Indien zij als subsidie aan organisaties of instellingen werden verstrekt, kreeg ik graag specifiek de volgende informatie per organisatie / instelling:

- de naam van de organisatie / instelling;

- het bedrag dat werd toegekend;

- het specifiek oogmerk waarvoor dit bedrag werd toegekend;

- de taalgroep waartoe de organisatie, de instelling of het project behoort.

2. Welke zijn de selectiecriteria om al dan niet een project te steunen? Wie oordeelt daarover?

3. Werden er projecten afgewezen? Zo ja dewelke en om welke redenen?

Antwoord ontvangen op 19 juni 2009 :

1. Lijst van de in aanmerking genomen projecten

FWI

Project

Bedrag

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Collectie uitrusting voor weefsel- en DNA-stalen

198 497.5 euro (50 %van 396 995 euro)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen(KBIN)

Collectie uitrusting voor weefsel- en DNA-stalen

198 497.5 euro (50 % van 396 995 euro)


“Ferrybox” system of oceanographic instruments, to be installed aboard the Research Vessel Belgica for the autonomous inderway measurement of the Physical and chemical properties of seawater

63 000 euro

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)

Automatische pluviometrische stations met hoge aankoopfrequentie

170 000 euro

Koninklijke Sterrenwacht van België (KSB)

3 x professionele hogedefini-tieprojectoren DLP

177 845 euro


GPS+GLONASS+GALILEO ontvangstapparatuur fileserver

130 000 euro


Spektakel “Schijn en Werkelijkheid

34 500 euro


Jaar van de sterrenkunde

49 500 euro

Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie (BIRA)

Two-channel Multi-AXis DOAS spectrometer

105 565euro

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Didactische en bewaringsapparatuur “Kloostercircuit”

94 500 euro


Zelfdragende structuren voor de Haeseldonck reserve

24 000 euro


Verlichting van de concertzaal van het MIM

20 000 euro

Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium(KIK)

Generatoren van röntgenstralen en scanner van radiografische films

100 000 euro

Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën (AR)

Readerscanners voor de Rijksarchieven in de Provinciën

187 295 euro

Koninklijke Bibliotheek van België (KBB)

Tentoonstellingskasten voor het optimaal presenteren en bewaren van manuscripten

250 000 euro

Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie

Werking

39 000 euro

Kindermuseum

Werking

6 000 euro

Jeunesses Musicales International (JMI)

Werking

6 100 euro

Muziekkapel Koningin Elisabeth

Werking

50 000 euro

Maurice Bejart Stichting

Web Site

3 500 euro

2. Selectiecriteria

Voor wat het voor de FWI's weggelegde aandeel betreft was het begeleidingscomité van de "Onderzoeksacties in de FWI's" belast met het voorstel van verdeling van het beschikbare bedrag, op grond van bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid door de betrokken instellingen ingediende aanvragen. Die subsidies komen zodoende tegemoet aan specifieke behoeften aan wetenschappelijke en dienstverlenende uitrusting, rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt aan de in de FWI's verrichte onderzoeksactiviteiten.

Het saldo van zijn kant werd verdeeld door mijn kabinet in overleg met de Nationale Loterij, met als doel "als erfenis van het verleden" de aanvragen te dekken van federale culturele instellingen.

3. Afgewezen projecten

Voor wat het voor de FWI's uitgetrokken gedeelte betreft was het begeleidingscomité genoodzaakt een verdelingsvoorstel uit te werken voor een zeer groot aantal aanvragen, uitgaande van de kwaliteit, de wetenschappelijke relevantie en het spoedeisende karakter ervan. Het totaalbedrag van de aanvragen voor 2008 beliep 4 473 883 euro.