BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
13 februari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2985

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
________
NMBS - Vertragingen op de treinverbindingen van en naar de Kempen - Gebrek aan dieselmaterieel - Oplossingen
________
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
vervoer per spoor
voertuig op rails
pendel
________
13/2/2009 Verzending vraag
9/11/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2985 d.d. 13 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er werden diverse malen vragen gesteld (zoals bijvoorbeeld schriftelijke vraag nr. 4-1238) aan de geachte minister en zijn voorganger aanhoudende problemen met vertragingen en afgeschafte treinen op de treinverbindingen van en naar de Antwerpse Kempen.

Een van de belangrijkste oorzaken van de problemen zou het relatieve gebrek aan dieselmaterieel zijn, waardoor capaciteitsproblemen ontstaan.

De lijn tussen Herentals en Mol is nog niet geŽlektrificeerd, waardoor er enkel dieseltreinen op deze lijn kunnen worden uitgezet.

Graag kreeg ik van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen :

1. Klopt het dat er betrekkelijk weinig dieselmateriaal beschikbaar is, waardoor er capaciteitsproblemen ontstaan onder meer op de verbindingen van en naar de Antwerpse kempen ?

2. Zijn er plannen om de lijn Herentals-Mol te elektrificeren ? Zo ja, welke timing hanteert de NMBS ?

3. Zijn er andere mogelijke oplossingen die op kortere termijn soelaas kunnen bieden ?

Antwoord ontvangen op 9 november 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid hiervoor te verwijzen naar de antwoorden medegedeeld op de mondelinge vragen nrs. 15522 van volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh en 15689 van volksvertegenwoordiger David Geerts en op de interpellaties nrs. 370 van volksvertegenwoordiger Bert Schoofs en 372 van volksvertegenwoordiger Peter Luyckx, gesteld in de commissie van Infrastructuur van 19 oktober 2009 (CRABV 52 COM 657, blz. 37 tot 42).