BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
22 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2825

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Drugs - Inbeslagname - Cijfers voor 2008 - Evolutie
________
verdovend middel
officiŽle statistiek
handel in verdovende middelen
verbeurdverklaring van goederen
________
22/1/2009Verzending vraag
25/2/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2825 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1297 gaf de voorganger van de geachte minister cijfers over de hoeveelheid in beslag genomen drugs, ingedeeld per drugssoort met betrekking tot het eerste trimester van 2008 en het ganse jaar 2007.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister, teneinde een inzicht te krijgen op de evolutie van het aantal inbeslagnames :

1. Wat is de hoeveelheid drugs die in beslag werd genomen in 2008 ingedeeld per drugssoort ?

2. Zijn er opmerkelijke tendensen in deze cijfers merkbaar ?

3. Welke conclusies trekt de geachte minister uit deze cijfers ?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vraag.

1. Tot nu toe beschikt de federale politie nog maar over voorlopige cijfers voor 2008 (politie en douanen):

  • amfetamines (speed): 411 kilo;

  • cannabisplanten: 116 745 planten;

  • cocaïne: 3 852 kilo;

  • hasj: 1 529 kilo;

  • heroïne: 63 kilo;

  • khat: 5 119 kilo;

  • marihuana: 4 891 kilo;

  • XTC: 162 821 pillen.

2. De hoeveelheid in beslag genomen amfetamines, cocaïne en marihuana is vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Er lijkt een stevige terugval te zijn in de hoeveelheid in beslag genomen hasj, maar dit is te verklaren door twee grote inbeslagnames van hasj in 2007: één keer werd 44 ton in beslag genomen en één keer 11 ton. Indien men deze even buiten beschouwing laat, dan zit de hoeveelheid in beslag genomen hasj op hetzelfde niveau.

Waar wel een daling van de in beslag genomen hoeveelheid merkbaar is, is bij XTC en heroïne. Voor heroïne stellen we vast dat de inbeslagnames in de ons omringende landen gestegen is, wat een verklaring kan zijn voor de terugval in België. Voor XTC stellen we vast dat de vroegere importlanden (Canada, Australië en Verenigde Staten) zelf meer beginnen produceren en dat de productie verschoven is naar de Oostbloklanden. Dit kan een verklaring zijn voor de mindere hoeveelheid in beslag genomen XTC.

De hoeveelheid in beslag genomen khat blijft opnieuw stijgen. Hier is geen voor de hand liggende verklaring te geven.

3. Inspanningen om drugs op te sporen en in beslag te nemen, zijn noodzakelijk en terecht. Een mooi voorbeeld is hier de duidelijke daling van de hoeveelheid in beslag genomen XTC en de verplaatsing van de productie van XTC naar andere landen.

Verder is ook de nodige aandacht vereist voor minder bekende drugsoorten, zoals khat.

Tot slot dienen dergelijke cijfers altijd met de nodige omzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Niet alleen de hoeveelheid in beslag genomen drugs is belangrijk, ook het aantal inbeslagnames dat werd verricht. Eén grote inbeslagname kan namelijk een vertekening van het beeld opleveren