BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
22 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2820

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Gerechtsgebouw Antwerpen - Dakverlichting - Kosten - Concrete functionering
________
ministerie
openbaar gebouw
verlichting
Regie der Gebouwen
________
22/1/2009 Verzending vraag
17/2/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2820 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De dakverlichting van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen heeft hooguit twintig dagen gefunctioneerd. Dat antwoordde de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-831. Nochtans werd het bij de opening van het gerechtsgebouw voorgesteld als baken in de stad Antwerpen. Waarbij er een potentieel was voor heel wat toeristen, die een knap verlicht gerechtsgebouw als schouwspel voorgeschoteld konden krijgen, als de avond viel.

Vandaar mijn vragen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan verlichtingskosten van het dak van het nieuwe gerechtsgebouw in Antwerpen in 2008 ?

2. Hoeveel dagen heeft de dakverlichting in 2008 gefunctioneerd ?

3. Komt de stad Antwerpen voor een deel tussen in de kosten ? Of werden er andere sponsors gevonden ?

4. Indien niet, vindt er minstens overleg plaats over een oplossing of worden er terzake initiatieven genomen ?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2009 :

Naar aanleiding van haar vermelde vragen kan ik het geachte lid het volgend antwoord verstrekken:

Vermits de verbruikskosten voor de nutsvoorzieningen betaald worden door de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie, is het voor de Regie der Gebouwen onmogelijk om de exacte verbruikskosten voor de verlichting te geven. Deze parlementaire vraag behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie.