BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2485

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Niet betaalde facturen - Bedragen
________
ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie
________
12/1/2009Verzending vraag
2/10/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2003
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2485 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de FOD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 2 oktober 2009 :
  1. Gezien de circulatie van de facturen tussen de verschillende diensten van het departement, voor hun registratie, hun controle en hun betaling , is het onmogelijk aan het geachte lid het aantal en het totaal bedrag mede te delen van deze in omloop zijnde facturen.

  2. Gedurende de periode van januari 2008 tot en met oktober 2008, werd de vervaldag, - zijnde betaling binnen de vijftig dagen -, van de op de Stafdienst budget en beheerscontrole ontvangen en geregistreerde facturen–gemiddeld met zes dagen overschreden.

    Er werden tegen mijn Federale Overheidsdienst (FOD) geen rechtszaken aangespannen.

  3. Statistische gegevens inzake de betalingsachterstand van de ontvangen en geregistreerde facturen. De hogere cijfers inzake het begrotingsjaar 2005, zijn te wijten aan de verhuis van mijn Federale Overheidsdienst (FOD) eind 2004.

a) Gemiddelde betalingstermijn :

2005 : 70

2006 : 57

2007 : 52

2008 : 56

b) Aantal facturen te laat betaald, maar binnen de onder a) vermelde

gemiddelde betalingstermijn :

2005 : 3651 op 5691 zijnde 64 %

2006 : 2098 op 5003 zijnde 42 %

2007 : 1334 op 4866 zijnde 27 %

2008 : 1385 op 3575 zijnde 38 %

c) Bedrag van de te laat betaalde facturen :

2005 : 9 458 902,35

2006 : 3 610 693,82

2007 : 2 567 095,70

2008 : 2 804 462,48

d) Aantal rechtszaken :

2005 : -

2006 : -

2007 : -

2008 : -

4) Verwijlintresten :

2005 : 3 535,85

2006 : 79,08

2007 : 188,95

2008 : geen