BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
24 januari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-223

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
________
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Geldelijke anciŽnniteit - Opmerkingen van het Rekenhof
________
Rekenhof (BelgiŽ)
loon
loonschaal
overheidsapparaat
ambtenaar
anciŽnniteit
ministerie
________
24/1/2008Verzending vraag
28/2/2008Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-223 d.d. 24 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De artikelen†7 en 35 van het koninklijk besluit van 29†juni†1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel van de federale overheidsdiensten bepalen dat de beperkingen van validering inzake de leeftijdsklassen blijven gelden voor diensten verricht vůůr 1†januari†1994, ook voor personeelsleden die na 1†januari†1994 in dienst kwamen. Deze beperkingen houden in dat de geldelijke anciŽnniteit pas kan worden opgebouwd zodra het betrokken personeelslid een bepaalde leeftijd heeft bereikt.

Volgens het Rekenhof worden deze regels bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in verscheidene gevallen niet gerespecteerd.

Welke maatregelen heeft de geachte minister genomen om de artikelen†7 en 35 van het bedoelde koninklijk besluit correct te laten toepassen?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2008 :

Het Rekenhof heeft inderdaad, in twee gevallen wat betreft de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, een vergissing vastgesteld aangaande de toepassing van de artikelen 7 en 35 van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 tot vaststelling van de weddenschalen der aan verscheidene ministeries gemene graden.

Deze vergissing werd inmiddels rechtgezet.