BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
17 november 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2015

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling - Niet betaalde facturen - Bedragen
________
ministerie
facturering
Rekenhof (BelgiŽ)
betalingstermijn
overheidsboekhouding
financiŽle administratie
________
17/11/2008 Verzending vraag
4/1/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2015 d.d. 17 november 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Federale Staat zou begin 2008 voor zo'n 2 miljard euro aan niet betaalde facturen hebben openstaan. 73 miljoen euro staat het kabinet Justitie achter in het betalen van haar facturen. Begin dit jaar schatte de minister van Justitie dat er zo'n 7 000 facturen nog niet betaald werden. Zesenzestig rechtszaken waren toen lopende. Begin januari 2007 antwoordde de toenmalig minister van Justitie op een schriftelijke vraag nr. 51-1224 van collega Devlies (Kamer, Vragen en Antwoorden nr. 51-156, blz. 30236) dat : "op 31 december 2006 het totaal bedrag van de facturen die via het voorafgaand visum van het Rekenhof betaald worden en waarvoor de normale betalingstermijn verstreken was 16 276 498,80 euro bedroeg."

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen :

1. Hoeveel nog te betalen facturen liggen er op dit moment nog bij de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling ? Over welk totaalbedrag spreken we concreet ? Welke maatregelen neemt u en de POD om deze betalingsachterstand weg te werken ?

2. Hoeveel bedraagt de actuele betalingsachterstand, over hoeveel facturen gaat het, hoeveel rechtszaken werden aangespannen tegen de POD Duurzame Ontwikkeling tot op heden ?

3. Zijn er statistische cijfers in de tijd (in vergelijking met 2005, 2006 en 2007) voorhanden met betrekking tot deze problematiek ? Met andere woorden stijgt de betalingsachterstand en het bedrag ?

4. Zijn er gegevens over het totaalbedrag aan betaalde moratoire intresten ?

Antwoord ontvangen op 4 januari 2009 :

Programmatorische Federale Overheidsdienst (FOD) Duurzame Ontwik­keling

1. geen

2. nihil

3. neen

4. neen