BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
1 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1682

de Sfia Bouarfa (PS)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in BelgiŽ
________
microcomputer
telecommunicatie
elektromagnetische schadelijke invloed
mobiele telefoon
volksgezondheid
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
mobiele communicatie
blootstelling aan straling
________
1/10/2008Verzending vraag
17/10/2008Antwoord
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-3427
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1682 d.d. 1 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De populariteit en diensten van de systemen voor mobiele communicatie (gsm, UMTS, DECT, wifi) in binnen- en buitenland moeten niet meer worden aangetoond. Die technologie is mogelijk door de verspreiding van elektromagnetische golven door zendmasten bestemd voor draagbare telefoons en computers. De wildgroei van zendmasten ten dienste van die nieuwe technologieŽn is de oorzaak van een nieuwe vervuiling, namelijk ďelektromagnetischeĒ vervuiling, die zich over heel de aarde verspreidt en elk van ons treft, ongeacht het feit of we al dan niet gebruik maken van die telecommunicatiesystemen.

Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het nog altijd niet bewezen dat elektromagnetische golven de gezondheid schaden. Hij beschikt echter over elementen die aantonen dat voorzichtigheid geboden is. De intensiteit waarmee de zendmasten die golven uitzenden, doet bij de bevolking echter vragen rijzen over de gevolgen voor de gezondheid.

De normering van de zendmasten voor elektromagnetische golven heeft een dusdanige polemiek veroorzaakt dat het dossier nu muurvast zit omdat de federale regering bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot nietigverklaring heeft ingediend wegens een bevoegdheidsconflict met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Er is echter een oplossing in zicht voor de vermindering van de blootstelling van bewoners van zones met een sterke concentratie zendmasten: de stratosfeerballon. Dat is een ballon die door een gps op 20 km hoogte wordt gehouden en de basiszendstation draagt. Er bestaan verschillende types van stratosfeerballons. Die nieuwigheid, die het voordeel biedt dat de antennes verder van de mensen verwijderd zijn, kan een interessante uitweg bieden voor dit moeilijke dossier.

Ik heb dan ook volgende vragen. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft de opdracht de actoren en gebruikers te beschermen. Volgt het in dat kader de jongste technologische ontwikkelingen op het vlak van mobilie telecommunicatie op de voet? Zijn er al nieuwe systemen voor mobiele telecommunicatie uitgewerkt die de gezondheid van onze burgers beter in acht nemen? Zo ja, zult u de operatoren aansporen om die nieuwe instrumenten te gebruiken en zult u hun installatie en commercialisering in BelgiŽ vergemakkelijken?

Antwoord ontvangen op 17 oktober 2008 :

Ik deel mee aan het geachte lid dat deze vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden maar tot die van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen.