BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
26 september 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1655

de Hugo Vandenberghe (CD&V N-VA)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Vergiftigde Chinese melk
________
melk
zuivelproduct
levensmiddelenadditief
voedselveiligheid
gezondheidsinspectie
voedselvergiftiging
giftige stof
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
verontreiniging van voedingsmiddelen
EU-systeem voor snelle waarschuwing
________
26/9/2008Verzending vraag
3/11/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1654
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1655 d.d. 26 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Meer dan 13 000 Chinese baby's en kinderen worden in ziekenhuizen behandeld tegen niersteenvorming na het drinken van moedwillig vergiftigde melk. Nog eens 40 000 kinderen worden met minder acute ziekteverschijnselen thuis of poliklinisch behandeld.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen :

Welke conclusies trekt de geachte minister uit de angstwekkende cijfergegevens uit China ?

Is het volledig uitgesloten dat in ons land van deze vergiftigde melk wordt verkocht ?

Werden de voorbije vijf jaar in ons land, na controles, mogelijk giftige stoffen in zuivelproducten ontdekt ?

Antwoord ontvangen op 3 november 2008 :

Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Net als u vind ik de in China vastgestelde praktijken onaanvaardbaar. Deze gebeurtenissen bewijzen dat, gelet op de wereldwijde handel, Europa zeer zeker op het vlak van de invoer van levensmiddelen, op zijn hoede moet blijven.

Zoals reeds duidelijk gemaakt in het persbericht van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) van 22 september 2008 was de invoer vanuit China van melk en melkproducten (producten die meer dan 50 % melk bevatten) reeds verboden. Er zijn geen aanwijzingen dat dit verbod niet zou zijn nageleefd in België.

Daarnaast en volgend op de ontdekking van de melaminefraude heeft de Commissie van de Europese Unie (EU) de invoer van levensmiddelen van Chinese oorsprong die melk of zuivelproducten bevatten en die bestemd zijn voor de bijzondere voeding van baby’s of jonge kinderen verboden, wat ook het percentage aan zuivelproducten is. Alle andere levensmiddelen van Chinese oorsprong die zuivelproducten bevatten worden bij invoer meteen geblokkeerd en dit in afwachting van de analyseresultaten voor melamine. Het Voedselagentschap heeft ook controles uitgevoerd in gespecialiseerde winkels op producten die zich reeds in de handel bevonden.

Het Voedselagentschap heeft overschrijdingen vastgesteld in Chinees snoepgoed dat melk bevat. Andere levensmiddelen, waaronder koekjes, werden positief bevonden door andere Lidstaten. Deze informatie wordt gedeeld via het RASff-systeem (Rapid Alert System for Food and Feed) en waar nodig wordt een recall uitgevoerd en worden consumenten ingelicht.

Elke partij die meer dan 2,5 milligram melamine per kg product bevat, wordt vernietigd.

Melk op de Europese markt is een vaak gecontroleerd product. Zowel de producenten zelf, via de interprofessionele organismen, als het Voedselagentschap voeren reeds jarenlang analyses uit op melk, waaronder analyses op milieucontaminanten zoals dioxines en polychloorbifenyll (PCB), residu’s van geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen, zware metalen en schimmeltoxine. Uit deze doorgedreven monitoring blijkt dat slechts zelden overschrijdingen vastgesteld worden. Geen van deze overschrijdingen kon beschouwd worden als een gevaar voor de voedselveiligheid.

Wij kunnen dus stellen dat de melk en melkproducten op de Belgische markt veilig zijn.