Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Vanessa Matz

35 resultaten

5-83 Vanessa Matz (cdH) 18/11/2010
  de terdoodveroordeling van mevrouw Aasia Bibi in Pakistan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 8/12/2010 (commissiehandelingen 5-11)
5-214 Vanessa Matz (cdH) 14/12/2010
  de top Afrikaanse Unie - Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/12/2010 (commissiehandelingen 5-18)
5-352 Vanessa Matz (cdH) 25/1/2011
  executies in Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/2/2011 (commissiehandelingen 5-29)
5-424 Vanessa Matz (cdH) 2/2/2011
  de mensenrechten in Myanmar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-432 Vanessa Matz (cdH) 2/2/2011
  het uitblijven van een Europees standpunt over de christenen in het Oosten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-45)
5-788 Vanessa Matz (cdH) 7/4/2011
  het klooster Mor Gabriel in Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2660
5-918 Vanessa Matz (cdH) 10/5/2011
  de steun aan Tunesi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-2670
5-1017 Vanessa Matz (cdH) 31/5/2011
  vrouwen in het leger
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 28/6/2011 (commissiehandelingen 5-84)
5-1096 Vanessa Matz (cdH) 16/6/2011
  de bedragen van de afscheidsvergoedingen van de leden van het directiecomit van Belgacom
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  Vraag vervallen
5-1179 Vanessa Matz (cdH) 5/7/2011
  de kostprijs van paspoorten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1220 Vanessa Matz (cdH) 14/9/2011
  de vraag van enkele Europese lidstaten om een burgerlijk-militair hoofdkwartier op te richten
  minister van Landsverdediging
  Vraag vervallen
  Heringediend als : vraag om uitleg 5-1569
5-1269 Vanessa Matz (cdH) 23/9/2011
  de Verklaring van Genve betreffende wapengeweld en ontwikkeling
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 23/11/2011 (commissiehandelingen 5-105)
5-1270 Vanessa Matz (cdH) 23/9/2011
  het "Partnerschap voor democratisch goed bestuur"
  minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 9/11/2011 (commissiehandelingen 5-102)
5-1569 Vanessa Matz (cdH) 15/12/2011
  de vraag van enkele Europese lidstaten om een burgerlijk-militair hoofdkwartier op te richten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/1/2012 (commissiehandelingen 5-114)
  Herindiening van : vraag om uitleg 5-1220
5-1819 Vanessa Matz (cdH) 24/1/2012
  de consumentenkredieten op het internet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-5493
5-1924 Vanessa Matz (cdH) 8/2/2012
  de hervorming van het tijdskrediet
  minister van Werk
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-155)
5-3712 Vanessa Matz (cdH) 17/6/2013
  de Libische tegoeden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-243)
5-3713 Vanessa Matz (cdH) 17/6/2013
  de antihomowet in Oeganda
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3753 Vanessa Matz (cdH) 19/6/2013
  de universitaire ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 25/6/2013 (commissiehandelingen 5-236)
5-3815 Vanessa Matz (cdH) 25/6/2013
  Libi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 10/7/2013 (commissiehandelingen 5-244)
5-3857 Vanessa Matz (cdH) 2/7/2013
  de arbeidsongevallen op werven
  minister van Werk
  beantwoord op 9/7/2013 (commissiehandelingen 5-242)
5-3858 Vanessa Matz (cdH) 2/7/2013
  de strijd tegen de mensensmokkel en mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 27/11/2013 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-3861 Vanessa Matz (cdH) 2/7/2013
  de digitale kloof
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 5/11/2013 (commissiehandelingen 5-253)
5-3862 Vanessa Matz (cdH) 2/7/2013
  de Europese richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-259)
5-3962 Vanessa Matz (cdH) 26/9/2013
  de aftrekbaarheid van restaurantkosten
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 9/10/2013 (commissiehandelingen 5-249)
5-3973 Vanessa Matz (cdH) 27/9/2013
  de vrijhandelsovereenkomst met de Verenigde Staten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-3974 Vanessa Matz (cdH) 27/9/2013
  de sancties tegen Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4156 Vanessa Matz (cdH) 24/10/2013
  het vrijhandelsakkoord met Canada
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 20/11/2013 (commissiehandelingen 5-261)
5-4210 Vanessa Matz (cdH) 6/11/2013
  Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4460 Vanessa Matz (cdH) 11/12/2013
  het akkoord bij de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4576 Vanessa Matz (cdH) 16/12/2013
  de G8-top over dementie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11050
5-4609 Vanessa Matz (cdH) 18/12/2013
  de criminalisering van homoseksualiteit in Indi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen nog niet gepubliceerd)
5-4790 Vanessa Matz (cdH) 12/2/2014
  de Europese steun aan Tunesi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11272
5-4791 Vanessa Matz (cdH) 12/2/2014
  de consulaire bijstand aan personen met een dubbele nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11273
5-4921 Vanessa Matz (cdH) 17/3/2014
  het bezoek aan Iran
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)