Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Mohamed Daif

5 resultaten

5-4795 Mohamed Daif (PS) 12/2/2014
  het Indicatieve Samenwerkingsprogramma tussen Belgi๋ en Marokko
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4796 Mohamed Daif (PS) 12/2/2014
  de maatregelen op federaal niveau aangaande de preventie en de bestrijding van corruptie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11289 (Voorlopig antwoord (pdf))
5-4797 Mohamed Daif (PS) 12/2/2014
  de rellen en de onveiligheid in Egypte
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 24/3/2014 (commissiehandelingen 5-291)
5-4827 Mohamed Daif (PS) 20/2/2014
  de methodes voor de uitwijzing van vreemdelingen en het gewelddadig optreden van de federale politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 18/3/2014 (commissiehandelingen 5-289)
5-4968 Mohamed Daif (PS) 26/3/2014
  de regularisatie via arbeid
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-295)