Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Yves Buysse

27 resultaten

5-33 Yves Buysse (Vlaams Belang) 21/10/2010
  de dramatische financile toestand van de federale politie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/11/2010 (commissiehandelingen 5-1)
5-609 Yves Buysse (Vlaams Belang) 1/3/2011
  de omruiling van buitenlandse rijbewijzen
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 23/3/2011 (commissiehandelingen 5-53)
5-819 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/4/2011
  het uitblijven van de resultaten van de luchtruimstudie door Belgocontrol voor de regionale luchthaven Wevelgem-Bissegem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  Vraag vervallen
5-2199 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/4/2012
  de diefstallen van boorddocumenten uit voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2296 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/5/2012
  de mogelijke herziening van het Schengenverdrag
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/5/2012 (commissiehandelingen 5-156)
5-2303 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/5/2012
  de mobilisatie van Turken in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6645
5-2418 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/6/2012
  de toelating en voorwaarden voor militairen om zich kandidaat te stellen bij de verkiezingen van 14 oktober 2012
  minister van Landsverdediging
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-6734
5-2459 Yves Buysse (Vlaams Belang) 10/7/2012
  de West-Vlaamse politieschool
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/11/2012 (commissiehandelingen 5-184)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4406
5-2460 Yves Buysse (Vlaams Belang) 10/7/2012
  een vaste post van de spoorwegpolitie in Kortrijk
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4407
5-2461 Yves Buysse (Vlaams Belang) 10/7/2012
  de private veiligheid binnen de erfgoedsector
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-5718
5-2708 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/11/2012
  het project @migo-boras
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
5-2945 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/1/2013
  het @migo-boras-project
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 19/2/2013 (commissiehandelingen 5-206)
5-3231 Yves Buysse (Vlaams Belang) 28/2/2013
  de resultaten van het werkbezoek aan Algerije
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (commissiehandelingen 5-214)
5-3351 Yves Buysse (Vlaams Belang) 21/3/2013
  de toekomst van de Civiele Bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/4/2013 (commissiehandelingen 5-216)
5-3475 Yves Buysse (Vlaams Belang) 25/4/2013
  de personeelstekorten bij de scheepvaartpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8977
5-3602 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/5/2013
  de betaling door buitenlandse onderdanen van de kosten van medische ingrepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-230)
5-3608 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/5/2013
  de illegalenproblematiek in de kustregio
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 4/6/2013 (commissiehandelingen 5-229)
5-3838 Yves Buysse (Vlaams Belang) 27/6/2013
  de toekomst en de acute problemen van de Civiele Bescherming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2013 (commissiehandelingen 5-245)
5-3839 Yves Buysse (Vlaams Belang) 27/6/2013
  het personeelstekort bij de scheepvaartpolitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 16/7/2013 (commissiehandelingen 5-245)
5-4906 Yves Buysse (Vlaams Belang) 13/3/2014
  de gift of toezegging van 86 miljoen euro door de Belgische staat aan het Europees Parlement voor bijkomende kantoren
  staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/3/2014 (commissiehandelingen 5-292)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-11154
5-4910 Yves Buysse (Vlaams Belang) 13/3/2014
  de overgangsexamens voor ambtenaren van de niveaus B en C naar een betrekking van niveau A
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
5-4962 Yves Buysse (Vlaams Belang) 25/3/2014
  de drugsvrije afdeling van de gevangenis in Brugge en de drugsprogramma's voor gedetineerden
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-11153
5-4963 Yves Buysse (Vlaams Belang) 25/3/2014
  de vrijstellingen voorzien in het koninklijk besluit betreffende de dienstencheques
  minister van Werk
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-11023
5-4964 Yves Buysse (Vlaams Belang) 25/3/2014
  de opvolging van het rapport van de arbeidsinspectie met betrekking tot de zichtbaarheid van politie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/4/2014 (commissiehandelingen 5-295)
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10120
5-4965 Yves Buysse (Vlaams Belang) 25/3/2014
  de persona non grata
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  Vraag vervallen
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9078
5-4966 Yves Buysse (Vlaams Belang) 25/3/2014
  de persona non grata
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-9077
5-4967 Yves Buysse (Vlaams Belang) 25/3/2014
  de vergoeding van de artsen die door de politie opgevorderd worden voor een bloedafname
  minister van Justitie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-4383