Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Els Schelfhout

35 resultaten

4-12 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 5/11/2007
  de "export" van kinderen uit Tsjaad naar Frankrijk en Belgi
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2007 (commissiehandelingen 4-3)
4-17 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 19/11/2007
  studies over pensioenstelsels
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-85
4-22 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de financile leefbaarheid van de dagcentra voor palliatieve patinten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-25 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/11/2007
  de uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vluchtelingen in medische behandeling
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2007 (commissiehandelingen 4-5)
4-102 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 31/1/2008
  het Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-349
4-162 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 6/3/2008
  de terugkeer van asielzoekers en illegalen naar de DRC
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
4-214 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  de evaluatie van het verbod tot het weigeren van een aansluiting van chronisch zieken en personen met een handicap bij hospitalisatieverzekeringen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-218 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 9/4/2008
  gezondheidszorg in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-226 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/4/2008
  Tibetaanse asielzoekers
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 17/4/2008 (handelingen 4-25)
4-333 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 28/5/2008
  de leefomstandigheden in instellingen voor wezen en gehandicapte kinderen in Bulgarije
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/6/2008 (handelingen 4-33)
4-401 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 26/6/2008
  de kosten voor de bemiddeling van een immobilinkantoor
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-428 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 10/7/2008
  de werking van het Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1889
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1890
4-456 Els Schelfhout (CD&V N-VA) 1/10/2008
  bedelarij en kinderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1892
4-541 Els Schelfhout (CD&V) 13/11/2008
  de referentiecentra voor patinten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-560 Els Schelfhout (CD&V) 20/11/2008
  de leerplicht van kinderen zonder wettig verblijf
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2098
4-581 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  de reikwijdte van de dringende medische hulp voor mensen zonder papieren
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2118
4-582 Els Schelfhout (CD&V) 27/11/2008
  het sturen van Belgische noodhulp naar Noord-Kivu
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2115
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2116
4-780 Els Schelfhout (CD&V) 3/3/2009
  het innen van geldboetes en het niet-toestaan van betalingsfaciliteiten door de Ontvangkantoren der Domeinen en Penale Boeten
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-814 Els Schelfhout (CD&V) 12/3/2009
  de Task Force Mineral Resources in Central Africa
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3251
4-816 Els Schelfhout (CD&V) 12/3/2009
  de berekening van de ziekte-uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3250
4-824 Els Schelfhout (CD&V) 19/3/2009
  het optrekken van de leeftijd voor het opnemen van ouderschapsverlof voor adoptiekinderen
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
4-862 Els Schelfhout (CD&V) 22/4/2009
  het verblijf van kinderen in de gesloten centra 127 en 127bis
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3430
4-912 Els Schelfhout (CD&V) 14/5/2009
  het Belgisch beleid ten opzichte van de problematiek van de Toeareg-minderheid in Mali
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3532
4-1004 Els Schelfhout (CD&V) 25/6/2009
  de Belgische bijdrage aan vrije en transparante verkiezingen in 2010 in Rwanda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1005 Els Schelfhout (CD&V) 25/6/2009
  de voorbereidingfase van de gemengde commissie Belgi- DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1016 Els Schelfhout (CD&V) 1/7/2009
  het Belgisch beleid inzake de bescherming van mensenrechtenactivisten en de hervorming van het rechtssysteem in de DRC
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1024 Els Schelfhout (CD&V) 2/7/2009
  het Belgisch standpunt over de onafhankelijkheidsverzuchting van Somaliland
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3820
4-1049 Els Schelfhout (CD&V) 22/9/2009
  het aanvaarden door de Dienst Vreemdelingenzaken van andere documenten dan een paspoort ter identificatie
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-4821
4-1170 Els Schelfhout (CD&V) 10/11/2009
  het voorleggen van identiteitsdocumenten in het kader van de regularisatieprocedure
  staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-5087
4-1332 Els Schelfhout (CD&V) 17/12/2009
  de bevoegdheden van de Provinciale Raad van de Orde der apothekers inzake de inbreuken op de Code van de plichtenleer
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6477
4-1333 Els Schelfhout (CD&V) 17/12/2009
  de verpakking van geneesmiddelen die aan rusthuizen geleverd worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6478
4-1442 Els Schelfhout (CD&V) 28/1/2010
  het statuut van de onthaalouders
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6939
4-1447 Els Schelfhout (CD&V) 28/1/2010
  de termijnen voor het uitreiken van visa
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6961
4-1497 Els Schelfhout (CD&V) 11/2/2010
  het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen Belgi en Congo rond volksgezondheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1519 Els Schelfhout (CD&V) 25/2/2010
  de opvangcrisis en de gevolgen voor minderjarigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7116