Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Marc Elsen

34 resultaten

4-131 Marc Elsen (cdH) 21/2/2008
  de mobiliteit van werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
4-280 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  vervoersmogelijkheden voor personen met beperkte mobiliteit en de rechten van gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
4-284 Marc Elsen (cdH) 30/4/2008
  de coφrdinatie van de ontwikkelingsacties van verschillende Belgische actoren in de DRC
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-258
4-369 Marc Elsen (cdH) 12/6/2008
  de evaluatie van de politiehervorming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/6/2008 (handelingen 4-35)
4-383 Marc Elsen (cdH) 19/6/2008
  de evaluatie van de risico's van gecumuleerde straling van gsm-masten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 26/6/2008 (handelingen 4-36)
4-391 Marc Elsen (cdH) 25/6/2008
  de belastingen ter compensatie van het ontbreken van reclame op de openbare omroepen
  vice-eersteminister en minister van Financiλn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-394 Marc Elsen (cdH) 25/6/2008
  de vervanging van politieagentes met zwangerschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-460 Marc Elsen (cdH) 8/10/2008
  de betalingstermijnen van de erelonen van de artsen die aangewezen zijn door de FOD Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een handicap
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-461 Marc Elsen (cdH) 8/10/2008
  de numerus clausus en de opstelling van een artsenkadaster
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-481 Marc Elsen (cdH) 14/10/2008
  de mogelijkheid een activiteit uit te oefenen tijdens het vaderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-482 Marc Elsen (cdH) 14/10/2008
  de privatisering van de postdiensten
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-543 Marc Elsen (cdH) 13/11/2008
  de toepassing van het koninklijk besluit inzake de afbakening van de hulpverleningszones
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/11/2008 (handelingen 4-49)
4-602 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de toelatingsexamens voor gereglementeerde beroepen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2141
4-603 Marc Elsen (cdH) 4/12/2008
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-2139
Heringediend als : vraag om uitleg 4-666
4-609 Marc Elsen (cdH) 10/12/2008
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-629
4-612 Marc Elsen (cdH) 11/12/2008
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-631
4-629 Marc Elsen (cdH) 5/1/2009
  de toekomst van de cel educatie en preventie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-609
4-631 Marc Elsen (cdH) 5/1/2009
  het voorontwerp van wet inzake buitenlandse studenten
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-612
4-649 Marc Elsen (cdH) 8/1/2009
  het opsluiten van gezinnen in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-666 Marc Elsen (cdH) 15/1/2009
  de regelgeving inzake astma en chronisch obstructieve longziekte
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/1/2009 (handelingen 4-60)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-603
4-721 Marc Elsen (cdH) 5/2/2009
  de sluiting van verschillende postkantoren
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/2/2009 (handelingen 4-63)
4-779 Marc Elsen (cdH) 3/3/2009
  het trage overzenden van dossiers aan de provinciale medische centra van de FOD Sociale Zekerheid
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-785 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de coaching van gezinnen als alternatief voor opsluiting
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-786 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de werkingsregels voor de gesloten centra en de Klachtencommissie
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-787 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-792 Marc Elsen (cdH) 5/3/2009
  de toekomst van de Cel Educatie en Preventie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/3/2009 (handelingen 4-68)
4-842 Marc Elsen (cdH) 1/4/2009
  de afhandeling van aanvragen voor visa van korte duur door de Dienst Vreemdelingenzaken
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-846 Marc Elsen (cdH) 2/4/2009
  de toegankelijkheid van de federale websites, en in het bijzonder van de website van De Post, voor gehandicapte personen
  staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-856 Marc Elsen (cdH) 22/4/2009
  de bezittingen van personen die opgesloten zijn in gesloten centra
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3428
4-929 Marc Elsen (cdH) 27/5/2009
  de resultaten van de studie betreffende het kadaster van de huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-995 Marc Elsen (cdH) 24/6/2009
  de rol van Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 2/7/2009 (handelingen 4-82)
4-1025 Marc Elsen (cdH) 2/7/2009
  het verslag van de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa ingevolge zijn bezoek aan Belgiλ
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-3817
4-1039 Marc Elsen (cdH) 9/7/2009
  het proces wegens rassendiscriminatie tegen een interimmaatschappij
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)
4-1044 Marc Elsen (cdH) 9/7/2009
  het noodnummer 112 en het juridisch statuut van de call takers
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/7/2009 (handelingen 4-84)