Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Christiane Vienne

11 resultaten

4-1 Christiane Vienne (PS) 18/10/2007
  het Frans-Belgische akkoord van 30 september 2005 betreffende de gezondheidssamenwerking
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-25
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-26
4-2 Christiane Vienne (PS) 22/10/2007
  het akkoord tussen Belgi en Frankrijk betreffende het belastingstelsel van de grensarbeiders
  vice-eersteminister en minister van Financin
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-46
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-47
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-48
4-51 Christiane Vienne (PS) 16/1/2008
  de afschaffing van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-89 Christiane Vienne (PS) 31/1/2008
  de fiscale status van de grensarbeiders en de eventuele wijziging van het bilaterale belastingverdrag
  vice-eersteminister en minister van Financin en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-115 Christiane Vienne (PS) 13/2/2008
  de gevolgen van de verschillende plannen voor de begeleiding van werklozen voor de OCMW's
  minister van Werk
  vraag ingetrokken
4-299 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de sluiting van postkantoren
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-300 Christiane Vienne (PS) 8/5/2008
  de politieoperaties in de streek rond Doornik in het kader van het gentegreerde actieplan en het preventieve optreden
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/5/2008 (handelingen 4-29)
4-1137 Christiane Vienne (PS) 28/10/2009
  de stiptheid van de treinen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1573 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  de kostprijs van het internet en de digitale kloof
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag ingetrokken
4-1574 Christiane Vienne (PS) 10/3/2010
  de indexering van het leefgeld in het kader van de collectieve schuldenregeling
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)
4-1614 Christiane Vienne (PS) 11/3/2010
  het aanwerven van buitenlandse werknemers aan lage kostprijs en de sociale dumping
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 18/3/2010 (handelingen 4-116)