Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Yves Buysse

19 resultaten

4-248 Yves Buysse (Vlaams Belang) 17/4/2008
  de problematiek van illegalen in het gerechtelijk arrondissement Brugge-Oostende
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 24/4/2008 (handelingen 4-26)
4-258 Yves Buysse (Vlaams Belang) 24/4/2008
  drugscontroles in het verkeer
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
4-415 Yves Buysse (Vlaams Belang) 3/7/2008
  de mogelijkheid voor de federale politie om in beslag genomen voertuigen als dienstvoertuig te kunnen gebruiken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-1258
Gelijkaardige vraag ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1259
4-458 Yves Buysse (Vlaams Belang) 8/10/2008
  het Verkeersveiligheidsfonds
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-463 Yves Buysse (Vlaams Belang) 8/10/2008
  niet-verzekerde voertuigen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 6/11/2008 (handelingen 4-47)
4-838 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/3/2009
  de besteding van de retributies betaald aan de Directie Private Veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-839 Yves Buysse (Vlaams Belang) 26/3/2009
  het onderzoek naar de effecten van bewakingscamera's op de ophelderingsgraad van misdrijven
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/4/2009 (handelingen 4-71)
4-925 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/5/2009
  het statuut van de brandweerlui
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-926 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/5/2009
  de hervorming van de civiele veiligheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)
4-1020 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de effecten van de sensibilisering van de studenten secundair onderwijs voor het beroep verpleegkunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1021 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1022 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/7/2009
  de blijvende illegalenproblematiek in Oostende en Zeebrugge
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/7/2009 (handelingen 4-83)
4-1117 Yves Buysse (Vlaams Belang) 20/10/2009
  het grensoverschrijdend spoorverkeer tussen Rijsel en Brugge/Oostende, en Rijsel en Antwerpen
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1159 Yves Buysse (Vlaams Belang) 4/11/2009
  eventuele verkoop van de Oesterparking aan de stad Brugge
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1424 Yves Buysse (Vlaams Belang) 28/1/2010
  de bediging van treinbegeleiders
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1457 Yves Buysse (Vlaams Belang) 2/2/2010
  de representativiteit van de Veiligheidsmonitor
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1462 Yves Buysse (Vlaams Belang) 4/2/2010
  een classificatiesysteem van en onderzoek naar levenloos geboren kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1509 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/2/2010
  de werking van de arrondissementele informatiekruispunten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1644 Yves Buysse (Vlaams Belang) 23/3/2010
  de controles op drugs in het verkeer
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7452
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7453