Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Staf Nimmegeers

7 resultaten

3-183 Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT) 11/3/2004
  de weerslag van media-evenementen zoals het proces Dutroux op de geestelijke gezondheid van de bevolking
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-421 Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT) 28/10/2004
  de verdere uitbouw van de dagcentra voor palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-1007 Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT) 4/10/2005
  de sluiting van het Elisa-Centrum door Artsen Zonder Grenzen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-1339 Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT) 1/2/2006
  de specifieke problematiek van patinten met incontinentie- en retentieproblemen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1813 Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT) 4/10/2006
  de inschrijving van en de nationaliteitstoekenning voor Kosovaren die wettelijk in ons land verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1814 Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT) 4/10/2006
  de vertegenwoordiging van de generiekegeneesmiddelenindustrie in de officile overlegplatforms
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 12/10/2006 (handelingen 3-181)
3-1996 Staf Nimmegeers (SP.A-SPIRIT) 13/12/2006
  de aanwezigheid van ernstig zieken en van personen met zwaar psychische problemen in de gesloten centra
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)