Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Jacques Germeaux

26 resultaten

3-89 Jacques Germeaux (VLD) 8/1/2004
  de opvang van comapatinten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-90 Jacques Germeaux (VLD) 8/1/2004
  de tegemoetkomingen in het kader van de mantelzorg
  minister van Werk en Pensioenen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-114 Jacques Germeaux (VLD) 28/1/2004
  het verzekeren van risico's bij activiteiten van verenigingen
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-127 Jacques Germeaux (VLD) 4/2/2004
  de terugbetaling van patintenvervoer
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 4/3/2004 (handelingen 3-45)
3-175 Jacques Germeaux (VLD) 10/3/2004
  het connexisme in de medische beeldvorming
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-234
3-176 Jacques Germeaux (VLD) 11/3/2004
  de erkenning van centra voor de behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-211 Jacques Germeaux (VLD) 1/4/2004
  de risico's van het gebruik van ioniserende branddetectoren
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-264 Jacques Germeaux (VLD) 13/5/2004
  de achterstand in de sector van de beroepsziekten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-413 Jacques Germeaux (VLD) 28/10/2004
  de kostprijs van geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-488 Jacques Germeaux (VLD) 9/12/2004
  de aanbeveling van de Raad van Europa betreffende de harmonisatie van de regels inzake de gerechtelijk geneeskundige autopsie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/12/2004 (handelingen 3-90)
3-489 Jacques Germeaux (VLD) 9/12/2004
  autopsie bij wiegendood
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 3-1838
3-558 Jacques Germeaux (VLD) 20/1/2005
  de knelpuntennota van het Limburgs Platform Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-681 Jacques Germeaux (VLD) 9/3/2005
  het grensoverschrijdend patintenverkeer
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-702 Jacques Germeaux (VLD) 17/3/2005
  de kredieten voor de functie "Directeur Medische Hulpverlening" in de provincie Limburg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-749 Jacques Germeaux (VLD) 13/4/2005
  de functie Directeur Medische Hulpverlening (DMH)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-750 Jacques Germeaux (VLD) 13/4/2005
  de besparingen in de cardiale revalidatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-880 Jacques Germeaux (VLD) 2/6/2005
  de cijfers in verband met de ziekenhuisbacterie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2902
3-897 Jacques Germeaux (VLD) 9/6/2005
  het vogelgriepvirus en de "early warning"-capaciteiten van Singapore
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-117)
3-1063 Jacques Germeaux (VLD) 20/10/2005
  de aanpak van dopinggebruik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-1091 Jacques Germeaux (VLD) 27/10/2005
  de besparingen inzake multidisciplinaire cardiale revalidatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3720
3-1119 Jacques Germeaux (VLD) 10/11/2005
  de treinverbinding Genk-Brussel
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-1162 Jacques Germeaux (VLD) 24/11/2005
  de leugendetector als beveiligingstechniek op luchthavens
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-1200 Jacques Germeaux (VLD) 8/12/2005
  de gelijkstelling van diploma's en studiegetuigschriften van buitenlandse zorgverstrekkers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-875
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-3949
3-1284 Jacques Germeaux (VLD) 12/1/2006
  de rol van de huisarts bij preventieve darmkankerscreening
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/1/2006 (handelingen 3-146)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie door Luc Willems, Jacques Germeaux, gestemd op 19/1/2006 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 2/2/2006 : verworpen
3-1303 Jacques Germeaux (VLD) 19/1/2006
  het risico op ondervoeding bij longpatinten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4288
3-1387 Jacques Germeaux (VLD) 16/2/2006
  de prijsverschillen in de tarifering van ziekenhuizen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4455