Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Fatma Pehlivan

19 resultaten

3-46 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 6/11/2003
  het Executief van de moslims van Belgi๋
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 3-38
3-144 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 12/2/2004
  de nationaliteitsverklaring
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-145 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 12/2/2004
  de huwelijksaangiften
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/2/2004 (handelingen 3-44)
3-244 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 29/4/2004
  het niet toepassen van de Conventie van Wenen (1976) door gemeentelijke overheden in Vlaanderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-392 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 14/10/2004
  de verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten in situaties van onverwijderbaarheid
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-393 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 14/10/2004
  de verkiezing van de leden en de vernieuwing van de Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 21/10/2004 (handelingen 3-81)
3-437 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 18/11/2004
  de werkzaamheden van de Commissie voor interculturele dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-438 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 18/11/2004
  de positie van de moslimvrouwen in Belgi๋
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-602 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 14/2/2005
  de transplantatie en donatie van organen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-603 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 14/2/2005
  het verlaagde BTW-tarief inzake arbeidsintensieve diensten
  vice-eersteminister en minister van Financi๋n
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-621 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 17/2/2005
  de parkeerplaatsen in en om het station Gent-Sint-Pieters
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-812 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 4/5/2005
  de aanpak van familiaal geweld
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-1198 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 8/12/2005
  de erkenning van echtscheidingen in het buitenland
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-1280 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 12/1/2006
  de Anna Lindh Stichting
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4198
3-1520 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 30/3/2006
  de weigering van een visum aan een delegatielid van de Palestijnse Raad
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-4950
3-1574 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 20/4/2006
  het Europees Genderinstituut
  Eerste minister
  vraag ingetrokken
3-1654 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 18/5/2006
  het stralingsgevaar van digitale draadloze telefoons
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 1/6/2006 (handelingen 3-167)
3-1668 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 18/5/2006
  mensenhandel en gedwongen prostitutie in het kader van de Wereldbeker in Duitsland
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken
3-2333 Fatma Pehlivan (SP.A-SPIRIT) 19/4/2007
  de houding van de Belgische regering inzake het politiek, cultureel en economisch isolement van Noord-Cyprus
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)