Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Hugo Coveliers

2 resultaten

3-299 Hugo Coveliers (VLD) 9/6/2004
  de stand van zaken van het strafrechtelijk onderzoek lastens Fehriye Erdal
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-622 Hugo Coveliers (Onafhankelijke) 17/2/2005
  de toepassing van de wet van 27 juli 1921 (gewijzigd bij wet van 2 mei 2002) in het kader van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)