Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Olivier de Clippele

11 resultaten

2-97 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 1/3/2000
  het getuigschrift van basiskennis van het bedrijfsbeheer als vereiste tot nieuwe inschrijvingen in het handelsregister
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-434 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 11/4/2001
  de promotie van de buitenlandse handel in de Lambermont-akkoorden
  Eerste minister
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-565 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 10/10/2001
  de bepaling van de pachtprijzen voor landbouwgronden en hoevegebouwen
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-588 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 8/11/2001
  de Nationale Delcrederedienst
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-707 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 13/2/2002
  het Agentschap voor Buitenlandse Handel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-181)
2-733 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 28/2/2002
  community policing
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-746 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) 7/3/2002
  het nadeel dat voor de werknemers ontstaat wanneer de curator de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet betaalt
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-772 Olivier de Clippele (MR) 18/4/2002
  de handelsmissie in China onder leiding van de Eerste Minister
  Eerste minister
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-777 Olivier de Clippele (MR) 25/4/2002
  de nieuwe procedure voor de inschrijving van de nieuwe vennootschappen bij de BTW-administratie
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-207)
2-861 Olivier de Clippele (MR) 3/10/2002
  de successierechten en de juiste raming van de activa in roerende waarden
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
2-899 Olivier de Clippele (MR) 7/11/2002
  huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht met het oog op het verkrijgen van een verblijfsvergunning
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)