Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Mohamed Daif

4 resultaten

2-103 Mohamed Daif (PS) 14/3/2000
  de stand van zaken betreffende de regularisatieoperatie en de toegang van de Dienst Vreemdelingenzaken tot de gegevens van de Regularisatiecommissie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-137 Mohamed Daif (PS) 11/5/2000
  het standpunt en de acties van Belgi๋ ten aanzien van de Iraakse kwestie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-54)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-153
2-220 Mohamed Daif (PS) 5/10/2000
  de regularisatieoperatie van de mensen zonder papieren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-221 Mohamed Daif (PS) 5/10/2000
  de toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)