Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Iris Van Riet

13 resultaten

2-31 Iris Van Riet (VLD) 1/12/1999
  de plannen van de regering om het openbaar ambt te moderniseren
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-212 Iris Van Riet (VLD) 13/7/2000
  het uitstippelen van een doeltreffende strategie voor de identificatie en de aanpak van stoffen waarvan vermoed wordt dat ze de hormoonhuishouding van mensen en in het wild levende dieren ontregelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-242 Iris Van Riet (VLD) 26/10/2000
  gelijke kansen voor vrouwen op het vlak van arbeid en werkgelegenheid
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-306 Iris Van Riet (VLD) 11/1/2001
  de aanwezigheid van kobalt in tandheelkundige legeringen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-307 Iris Van Riet (VLD) 11/1/2001
  de genderdimensie binnen het Copernicusplan
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-91)
2-362 Iris Van Riet (VLD) 15/2/2001
  het geweld binnen het gezin
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-97)
2-377 Iris Van Riet (VLD) 21/2/2001
  de resultaten van het Rosetta-plan
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-101)
2-519 Iris Van Riet (VLD) 19/6/2001
  de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/6/2001 (handelingen 2-126)
2-520 Iris Van Riet (VLD) 19/6/2001
  de loonverschillen tussen vrouwen en mannen en de veralgemening van deeltijds werk in een leidinggevende functie
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 20/6/2001 (handelingen 2-126)
2-572 Iris Van Riet (VLD) 16/10/2001
  de algemene socio-economische enqute 2001
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-147)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-561
2-840 Iris Van Riet (VLD) 4/7/2002
  de vijfde wereldconferentie voor vrouwen in 2005
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-931 Iris Van Riet (VLD) 16/12/2002
  het druggebruik en de kosteneffectiviteit van de vroege interventie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-954 Iris Van Riet (VLD) 6/2/2003
  de cross border lease
  minister van Financin
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)