Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Pierre Jonckheer

6 resultaten

1-442 Pierre Jonckheer (Ecolo) 10/2/1998
  de stand van zaken met betrekking tot de multilaterale overeenkomst inzake investeringen
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 19/2/1998 (handelingen 1-166)
  Met redenen omklede motie door Pierre Jonckheer, Eddy Boutmans, Marc Olivier, Philippe Mahoux, Fred Erdman, Hugo Coveliers, Paul Hatry, Magdeleine Willame-Boonen, Martine Dardenne, Claude Desmedt, gestemd op 19/2/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 5/3/1998
1-483 Pierre Jonckheer (Ecolo) 19/3/1998
  de stand van zaken met betrekking tot de bilaterale ontwikkelingssamenwerking met de Republiek Rwanda
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 26/3/1998 (handelingen 1-176)
1-514 Pierre Jonckheer (Ecolo) 20/5/1998
  het standpunt dat de Belgische regering heeft ingenomen tijdens de vergadering van de Wereldhandelsorganisatie in Genve (18-20 mei 1998)
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 27/5/1998 (handelingen 1-187)
1-583 Pierre Jonckheer (Ecolo) 30/11/1998
  het standpunt van de regering over de verplichting voor de landen van het Andespact om de sociale en milieunormen van de Europese Unie betreffende het Algemeen Preferentiestelsel (APS) na te leven
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  beantwoord op 3/12/1998 (handelingen 1-227)
1-585 Pierre Jonckheer (Ecolo) 2/12/1998
  de onderhandelingen over "Agenda 2000" en de standpunten die de Belgische regering daarbij inneemt
  Eerste Minister
  vraag ingetrokken
1-629 Pierre Jonckheer (Ecolo) 1/4/1999
  de 50ste verjaardag van de NAVO
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag ingetrokken