Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Paul Hatry

9 resultaten

1-348 Paul Hatry (PRL-FDF) 2/10/1997
  de tegenstrijdige berichten omtrent de personeelssterkte in de overheidsdiensten en het te voeren beleid
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/12/1997 (handelingen 1-155)
1-431 Paul Hatry (PRL-FDF) 19/1/1998
  het jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
1-433 Paul Hatry (PRL-FDF) 21/1/1998
  de vertraging bij het ratificeren van internationale verdragen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/1/1998 (handelingen 1-160)
1-444 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/2/1998
  het uitblijven van initiatieven om schadevergoeding te geven aan Belgen die in het bezit zijn van Russische effecten van vůůr 1917
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/3/1998 (handelingen 1-170)
1-529 Paul Hatry (PRL-FDF) 9/6/1998
  de juistheid van de door de BBI gepubliceerde cijfers
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 18/6/1998 (handelingen 1-197)
1-537 Paul Hatry (PRL-FDF) 24/6/1998
  de rechtsgrond voor de verplichting die aan particulieren wordt opgelegd om hun facturen gedurende vijf jaar bij te houden
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 2/7/1998 (handelingen 1-202)
1-561 Paul Hatry (PRL-FDF) 15/10/1998
  het niet-naleven van de internationale verplichtingen die BelgiŽ ten aanzien van de Europese Unie is aangegaan in het kader van de Europese richtsnoeren voor de werkgelegenheid
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 18/11/1998 (handelingen 1-220)
1-588 Paul Hatry (PRL-FDF) 8/12/1998
  het uitblijven van deontologische regels in de richtlijnen die de minister overweegt voor het Instituut van vastgoedmakelaars
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/12/1998 (handelingen 1-235)
1-620 Paul Hatry (PRL-FDF) 10/3/1999
  de gevolgen van de gewijzigde houding van de regering ten aanzien van de Europese verordening betreffende de invoer van bananen
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 28/4/1999 (handelingen 1-267)