Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Valre Vautmans

3 resultaten

1-499 Valre Vautmans (VLD) 21/4/1998
  de voorstellen voor de kredietverdeling van de Regie der Gebouwen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-185)
1-500 Valre Vautmans (VLD) 21/4/1998
  de verdeling van de kredieten van de Regie der Gebouwen
  minister van Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/5/1998 (handelingen 1-185)
1-512 Valre Vautmans (VLD) 13/5/1998
  de financile toestand van de horecasector
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 27/5/1998 (handelingen 1-187)