Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jean-Franois Istasse

5 resultaten

1-527 Jean-Franois Istasse (PS) 3/6/1998
  de plannen voor de bouw van Outlet Malls (fabriekswinkels)
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 10/6/1998 (handelingen 1-194)
1-533 Jean-Franois Istasse (PS) 17/6/1998
  de onderhandelingen met het oog op de herziening van het dubbelbelastingverdrag tussen Belgi en de Bondsrepubliek Duitsland
  vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-555 Jean-Franois Istasse (PS) 5/10/1998
  de invloed die het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en de uitsluiting of de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen hebben op het aantal personen die het bestaansminimum of bijstand aanvragen
  minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  beantwoord op 15/10/1998 (handelingen 1-213)
1-612 Jean-Franois Istasse (PS) 3/2/1999
  de aanhouding te Verviers van twee buitenlanders zonder papieren
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/2/1999 (handelingen 1-246)
1-630 Jean-Franois Istasse (PS) 20/4/1999
  de keuringsrechten en de controlerechten die door het Instituut voor veterinaire keuring worden geheven
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 29/4/1999 (handelingen 1-269)