Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Martine Dardenne

8 resultaten

1-346 Martine Dardenne (Ecolo) 2/10/1997
  het ontwerp van Europese richtlijn met betrekking tot de juridische bescherming van biotechnologische uitvindingen, en in het bijzonder over het probleem van het octrooi op levende wezens
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 15/10/1997 (commissiehandelingen 1-111)
  Met redenen omklede motie door Martine Dardenne, gestemd op 15/10/1997 : verworpen
  Gewone motie door Guy Moens, gestemd op 15/10/1997 : verworpen
  Gewone motie ingediend op 23/10/1997
1-391 Martine Dardenne (Ecolo) 18/11/1997
  het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 19/11/1997 (handelingen 1-140)
1-429 Martine Dardenne (Ecolo) 19/1/1998
  laagradioactief afval
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 22/1/1998 (handelingen 1-158)
  Met redenen omklede motie door Jacques D'Hooghe, Anne-Marie Lizin, Lydia Maximus, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie door Jan Loones, Martine Dardenne, Fons Vergote, gestemd op 22/1/1998 : verworpen
  Met redenen omklede motie ingediend op 29/1/1998
1-459 Martine Dardenne (Ecolo) 27/2/1998
  de normen voor het dioxinegehalte in melk
  minister van Volksgezondheid en Pensioenen
  beantwoord op 5/3/1998 (handelingen 1-169)
1-460 Martine Dardenne (Ecolo) 27/2/1998
  de aanwezigheid van radioactieve stoffen in rookmelders
  vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
  beantwoord op 12/3/1998 (handelingen 1-172)
1-579 Martine Dardenne (Ecolo) 24/11/1998
  de opvolging van de conferentie van Rio
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 26/11/1998 (handelingen 1-224)
1-610 Martine Dardenne (Ecolo) 2/2/1999
  het open vluchtelingencentrum van Florennes
  staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid
  beantwoord op 11/2/1999 (handelingen 1-244)
1-624 Martine Dardenne (Ecolo) 18/3/1999
  Agenda 2000 en duurzame landbouw
  minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
  beantwoord op 25/3/1999 (handelingen 1-258)