Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Philippe Dodrimont

3 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-1124 Philippe Dodrimont (MR) vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post  
  Bpost - Aywaille - Verkoop van een gebouw - Sale-and-lease-backoperatie - Doelstellingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/4/2021 ) 3/3/2021
  Antwoord 2/4/2021
7-985 Philippe Dodrimont (MR) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris  
  Pensioenen - Aanvullend inkomen - Medische voorwaarden - Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) - Weigering door de Federale Overheidsdienst (FOD)Sociale Zekerheid - Overdracht van een onroerend goed
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2021 ) 28/1/2021
  Antwoord 26/2/2021
7-357 Philippe Dodrimont (MR) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Aywaille - Gebouw van de federale overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Bestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2020 ) 6/2/2020
  Antwoord 16/6/2020