Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Jan Durnez

10 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-6236 Jan Durnez (CD&V) staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister  
  Personen met een handicap - Aangepaste voertuigen - Controle - Homologatie - Europese kaderrichtlijn 2007/46
  Verzending vraag 11/5/2012
  Antwoord 17/7/2012
5-6109 Jan Durnez (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen  
  De co÷rdinatoren van de "OPZ+"
  Verzending vraag 24/4/2012
  Antwoord 7/8/2012
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2037
5-5502 Jan Durnez (CD&V) minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden  
  Bpost - Bedeling - Wijkniveau en lager - Niet-geadresseerde zendingen
  Verzending vraag 6/2/2012
  Antwoord 14/5/2012
5-3485 Jan Durnez (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Telefoonboek - Leesbaarheid - Telefoonzones per boekdeel
  Verzending vraag 17/10/2011
  Antwoord 21/11/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3103
5-3348 Jan Durnez (CD&V) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Vervangende ondernemer - Zelfstandigen - Evolutie
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3347
5-3347 Jan Durnez (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Vervangende ondernemer - Zelfstandigen - Evolutie
  Verzending vraag 5/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3348
5-3103 Jan Durnez (CD&V) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Telefoonboek - Leesbaarheid - Telefoonzones per boekdeel
  Verzending vraag 21/9/2011
  Antwoord 27/9/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-3485
5-2783 Jan Durnez (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Brugpensioen - Hervatten van werk - Behouden van de aanvullende vergoeding
  Verzending vraag 18/7/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
5-266 Jan Durnez (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 3/2/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-265
5-265 Jan Durnez (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Langdurige arbeidsongeschiktheid - Premie van 75 euro - Welvaartsvastheid - Bijkomende maatregelen
  Verzending vraag 25/10/2010
  Antwoord 10/3/2011
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-266