Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Els Schelfhout

56 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7361 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Verkiezingen in 2011 - Ondersteuning - United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010) 26/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 4-1156
4-7116 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Opvangcrisis - Gevolgen voor minderjarigen - Afbouwen van opvang in hotels
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/4/2010) 9/3/2010
  Antwoord 10/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1519
4-6961 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Visa - Uitreiking - Termijnen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1447
4-6939 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Onthaalouders - Statuut - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/3/2010) 12/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1442
4-6782 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Visumaanvraag - Duur van de procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010) 2/2/2010
  Antwoord 27/4/2010
4-6478 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Geneesmiddelen - Levering aan rusthuizen - Verpakking - Concurrentie tussen kleine apothekers en ketens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 12/1/2010
  Antwoord 2/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1333
4-6477 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Provinciale Raad van de Orde der apothekers - Inbreuken op de Code van de plichtenleer - Bevoegdheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 12/1/2010
  Antwoord 23/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1332
4-6418 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Visa - Kort verblijf - Toekenning - Duurtijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Antwoord 24/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6417
4-6417 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Visa - Kort verblijf - Toekenning - Duurtijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6418
4-6407 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wereldbank - Internationaal Monetair Fonds (IMF) - Vertegenwoordiging van BelgiŽ - Verslaggeving van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2010) 11/1/2010
  Antwoord 11/2/2010
4-6365 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  International Monetary Fund (IMF) - Wereldbank - Hervorming van de raden van bestuur - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2010) 29/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
4-6292 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  International Monetary Fund (IMF) - Wereldbank - Hervorming van de raden van bestuur - Standpunt van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010) 10/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
4-6159 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) - Identificatie - Andere documenten dan een paspoort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 4/3/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4821
4-6142 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Vreemdelingen - Regularisatieaanvraag - Gebrek van identiteitsdocumenten - Weigering van verblijfspapieren - Aantal dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4409
4-6119 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Vreemdelingen - Gesloten centra 127 en 127bis - Verblijf van kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3430
4-5917 Els Schelfhout (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2723
4-5451 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Ouderschapsverlof - Adoptiekinderen - Optrekken van de leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3277
4-5387 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Somaliland - Onafhankelijkheidsverzuchting -Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3820
4-5245 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte-uitkeringen - Berekening - Problematiek in het geval van gedeeltelijke werkhervatting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3250
4-5089 Els Schelfhout (CD&V) minister van Landsverdediging  
  BelgiŽ - Rwanda - Militaire samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Antwoord 5/1/2010
4-5087 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Regularisatieprocedure - Voorleggen van identiteitsdocumenten - Uitzonderingen - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1170
4-4821 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Dienst vreemdelingenzaken (DVZ) - Identificatie - Andere documenten dan een paspoort
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009) 22/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1049
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6159
4-4413 Els Schelfhout (CD&V) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Overlevingspensioen - Inkomen uit arbeid - Cumulregeling - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Antwoord 18/11/2009
4-4409 Els Schelfhout (CD&V) staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen  
  Vreemdelingen - Regularisatieaanvraag - Gebrek van identiteitsdocumenten - Weigering van verblijfspapieren - Aantal dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2009) 17/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6142
4-3853 Els Schelfhout (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Multilaterale ontwikkelingsbanken - Vertegenwoordiging van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 16/9/2009
4-3840 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Multilaterale ontwikkelingsbanken - Vertegenwoordiging van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/8/2009) 17/7/2009
  Antwoord 27/8/2009
4-3820 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Somaliland - Onafhankelijkheidsverzuchting -Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009) 2/9/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1024
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5387
4-3537 Els Schelfhout (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Burundi, Democratische Republiek Congo (DRC) en Rwanda - Begrotingshulp - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009) 9/6/2009
  Antwoord 10/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3536
4-3536 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Burundi, Democratische Republiek Congo (DRC) en Rwanda - Begrotingshulp - Bedragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009) 9/6/2009
  Antwoord 6/7/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3537
4-3532 Els Schelfhout (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Mali - Toeareg-minderheid - Belgisch beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/7/2009) 9/6/2009
  Antwoord 10/7/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-912
4-3504 Els Schelfhout (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi - Schuld aan BelgiŽ - Bedragen - Kwijtscheldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Antwoord 19/6/2009
  Aanvullend antwoord 20/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3503
4-3503 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi - Schuld aan BelgiŽ - Bedragen - Kwijtscheldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Antwoord 15/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3504
4-3430 Els Schelfhout (CD&V) minister van Migratie- en Asielbeleid  
  Vreemdelingen - Gesloten centra 127 en 127bis - Verblijf van kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-862
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6119
4-3277 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Ouderschapsverlof - Adoptiekinderen - Optrekken van de leeftijd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2009) 2/4/2009
  Antwoord 24/7/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5451
4-3251 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Democratische Republiek Congo (DRC) - Conflicten - Economische motieven - Task Force Mineral Resources in Central Africa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009) 27/3/2009
  Antwoord 15/4/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-814
4-3250 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekte-uitkeringen - Berekening - Problematiek in het geval van gedeeltelijke werkhervatting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2009) 27/3/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-816
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5245
4-3039 Els Schelfhout (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Cumulregeling pensioen - Inkomen uit arbeid - Sanctionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009) 20/2/2009
  Antwoord 10/6/2009
4-2723 Els Schelfhout (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1892
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5917
4-2722 Els Schelfhout (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 12/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1889
4-2654 Els Schelfhout (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2116
4-2634 Els Schelfhout (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Mensen zonder papieren - Dringende medische hulp - Reikwijdte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 13/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2118
4-2580 Els Schelfhout (CD&V) minister van Justitie  
  Kinderen zonder wettig verblijf - Leerplicht - Controle - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 25/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2098
4-2565 Els Schelfhout (CD&V) minister van Justitie  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 16/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1890
4-2118 Els Schelfhout (CD&V) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Mensen zonder papieren - Dringende medische hulp - Reikwijdte
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-581
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2634
4-2116 Els Schelfhout (CD&V) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2115
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-582
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2654
4-2115 Els Schelfhout (CD&V) minister van Buitenlandse Zaken  
  Noord-Kivu - Noodhulp - BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Antwoord 17/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2116
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-582
4-2098 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Kinderen zonder wettig verblijf - Leerplicht - Controle - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2009) 3/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-560
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2580
4-1926 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 5/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1892
4-1892 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan tegen mensenhandel - Bedelarij - Kinderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-456
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1926
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2723
4-1890 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1889
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-428
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2565
4-1889 Els Schelfhout (CD&V) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Werking - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1890
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-428
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2722
4-1396 Els Schelfhout (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/9/2008) 21/8/2008
  Antwoord 4/12/2008
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-606
4-606 Els Schelfhout (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Antwoord 22/7/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-349
Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1396
4-349 Els Schelfhout (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-102
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-606
4-85 Els Schelfhout (CD&V N-VA) minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen  
  Pensioenstelsels Ė Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2007) 28/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-17
4-63 Els Schelfhout (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken  
  Apotheken Ė Wet van 25†september†1974 Ė Interpretatie en toepassing (Vestigingscommissie - Commissie van Beroep)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/12/2007) 12/11/2007
  Dossier gesloten 20/12/2007