Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Hugo Coveliers

32 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6341 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen  
  Afgewezen asielzoekers - Aantallen - Nationaliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010) 15/12/2009
  Antwoord 7/4/2010
4-5703 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Huidige verhoudingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4775
4-5599 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2539
4-5583 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2505
4-5582 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2504
4-5444 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2987
4-5435 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2478
4-4775 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Veiligheid van de Staat - Ontbreken van taalkaders - Maatregelen - Huidige verhoudingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/11/2009) 15/10/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5703
4-3587 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie - Rekenhof - Rekeningen van rekenplichtigen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/7/2009) 15/6/2009
  Antwoord 30/11/2009
4-3329 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Staatsdiensten van het oude regime - Nieuw statuut
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2009) 9/4/2009
  Antwoord 11/9/2009
4-2987 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009) 13/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2622
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5444
4-2622 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 29/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1869
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2987
4-2581 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Voorlopige hechtenis - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/9/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2111
4-2572 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 8/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1971
4-2539 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1178
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5599
4-2526 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  FOD Justitie - Uitgaven - Regelmatigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 12/10/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-950
4-2505 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-675
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5583
4-2504 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-674
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5582
4-2478 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1868
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5435
4-2340 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) - Berekeningsbasis - Gehuwden en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 24/2/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2028
4-2111 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Voorlopige hechtenis - Toepassing - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2009) 9/12/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-584
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2581
4-2028 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) - Berekeningsbasis - Gehuwden en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2027
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2340
4-2027 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) - Berekeningsbasis - Gehuwden en wettelijk samenwonenden - Feitelijk samenwonenden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2008) 18/11/2008
  Antwoord 9/12/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2028
4-1971 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/12/2008) 10/11/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2572
4-1869 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1868
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2622
4-1868 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Werking - Subsidies - Onderverdeling tussen Nederlandstalige en Franstalige dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 28/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1869
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2478
4-1178 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Rekenhof - Regie van de gevangenisarbeid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laattijdig voorleggen van rekeningen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008) 27/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2539
4-950 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  FOD Justitie - Uitgaven - Regelmatigheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/6/2008) 9/5/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2526
4-675 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-220
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2505
4-674 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008) 3/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-219
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2504
4-220 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van de Gevangenisarbeid - Rekeningen - Niet doorzenden aan het Rekenhof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-675
4-219 Hugo Coveliers (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Regie van Gevangenisarbeid - Openbare schuldenaars - Betalingen - Achterstand
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/2/2008) 24/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-674