Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Andr Van Nieuwkerke

17 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7229 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) minister van Werk  
  Haven van Zeebrugge - Arbeidsveiligheid.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-7222 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Mede-eigendom - Syndici - Wantoestanden.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7221
3-7221 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Mede-eigendom - Syndici - Wantoestanden.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-7222
3-4990 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Dode bruinvissen aan onze kust - Toepasselijke wetgeving.
  Verzending vraag 2/5/2006
  Antwoord 22/5/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-67 23/5/2006
3-4622 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerecht - Stand van zaken in het X1-dossier.
  Verzending vraag 10/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-65 25/4/2006
3-3621 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Reorganisatie.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 29/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1016
3-3466 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Station Brugge - Bewaakte fietsstallingen.
  Verzending vraag 3/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 4/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-3346 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Bank van De Post - Gegevens van de klanten - Kopie van de identiteitskaart.
  Verzending vraag 21/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
  Antwoord 11/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-3228 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerecht - Stand van zaken in het X1-dossier.
  Verzending vraag 18/8/2005
  Voorlopig antwoord 25/8/2005
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Antwoord 6/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-2827 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatieve thuiszorg - Diamorfine - Terugbetaling.
  Verzending vraag 3/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 20/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-46 2/8/2005
3-2724 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  FOD Justitie - Departement Gevangeniswezen - Personeel - Verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Antwoord 20/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2723
3-2723 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  FOD Justitie - Departement Gevangeniswezen - Personeel - Verlof om dwingende redenen van familiaal belang.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 21/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-2724
3-2265 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) minister van Mobiliteit  
  Rijden met mentoestellen op de openbare weg - Behalen van een B-brevet - Verplichting.
  Verzending vraag 25/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Antwoord 15/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-1850 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerdiensten - Koninklijk besluit van 20 maart 2002 - Toepassing - Loonongelijkheid.
  Verzending vraag 29/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 15/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
3-1840 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) minister van Buitenlandse Zaken  
  Mine Ban Treaty Conference in Nairobi - Engagementen van Belgi.
  Verzending vraag 21/12/2004
  Antwoord 21/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-497
3-1831 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Geneesmiddelen die vanuit het buitenland moeten ingevoerd worden - Terugbetaling.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 25/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-480
3-1419 Andr Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) minister van Landsverdediging  
  Politieke gevangenen 1940-1945 - Eretekens in de Nationale Orden.
  Verzending vraag 17/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 16/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004