Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Yves Buysse

65 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7924 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Verlies van portefeuille - Snelloket - Stand van zaken.
  Verzending vraag 24/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2275
3-7910 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Huwelijksimmigratie - Campagnes tot ontraden.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7909 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Campagnes tot ontraden - Bevoegdheid.
  Verzending vraag 18/4/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7493 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7489 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielbeleid - Conventie van Dublin - Gevolgen voor Belgi.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Antwoord 10/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7488 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Visumcontrole - Vingerafdrukken.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Antwoord 10/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7485 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Haven van Antwerpen - Werking mobiele scanner - Resultaten.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7484 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Administratie van Douane en Accijnzen - Containerscanners.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-7227 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Turkije - Aantal.
  Verzending vraag 21/2/2007
  Antwoord 20/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6960 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  De Post - Postbeambten - Productiviteit - Verschillen tussen Vlaanderen en Walloni.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6959 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  NMBS - Speciale tarieven.
  Verzending vraag 6/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 26/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6555 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Verkiezingen - Volmachten voor gevangenen.
  Verzending vraag 8/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-86 20/2/2007
3-6417 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Koninklijke familie - Veiligheidsdienst - Beschermingsopdracht.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6416 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Gevaarlijke gedetineerden - Overbrenging.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6415 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gerechtelijke politie - Onderzoeken - Criminele organisaties.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6414 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Valse of vervalste documenten - Nationale luchthaven.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 12/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6413 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Spoorwegpolitie - Drugsacties - Evolutie.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6412 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale politie - Spoorwegpolitie - Acties tegen stadsbendes.
  Verzending vraag 13/12/2006
  Antwoord 18/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6260 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Militair personeel - Kandidaatsstelling bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 14/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
3-6252 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 20/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6251
3-6251 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Antwoord 18/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6250
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6252
3-6250 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gemeentelijke administratieve sancties - Samenwerking tussen parket en gemeenten.
  Verzending vraag 9/11/2006
  Voorlopig antwoord 20/12/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6251
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-6252
3-5574 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  In beslag genomen auto's - Gebruik door de federale politie.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Antwoord 19/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5573
3-5573 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  In beslag genomen auto's - Gebruik door de federale politie.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Voorlopig antwoord 28/8/2006
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
  Antwoord 16/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5574
3-5433 Yves Buysse (Vlaams Belang) staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken  
  Treinbegeleiders - Bediging.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 9/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-5429 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Spoorwegpersoneel - Oproepen voor bijstand - Houding van de lokale politie Oostende.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Antwoord 24/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
3-2907 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Meergemeentelijke politiezones - Begrotingen - Beschikbaarstelling voor de gemeenteraadsleden.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-2906 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Interventiekorps - Taken - Verdeling per stad of per zone - Hirarchische overheid.
  Verzending vraag 13/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2879 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandweerkorpsen - Interventiestatistieken - Beschikbaarheid - Maatregelen.
  Verzending vraag 9/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
  Antwoord 2/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-49 13/9/2005
3-2623 Yves Buysse (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Leger - Aankoop van drie B-Hunter UAV-systemen.
  Verzending vraag 4/5/2005
  Antwoord 31/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
3-2613 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Stad Edingen - Webstek - Sanctionering van de burgemeester.
  Verzending vraag 4/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 13/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-52 25/10/2005
3-2611 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Fonds Leefmilieu - Inkomsten - Aanwending van de middelen.
  Verzending vraag 4/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 9/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2610 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Noordzee - Milieuvervuiling - Nultolerantie - Inzet van onbemande vliegtuigjes.
  Verzending vraag 4/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 9/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2433 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ministerile omzendbrief - Beledigende vergelijking van een bevriend staatshoofd.
  Verzending vraag 1/4/2005
  Antwoord 10/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-40 10/5/2005
3-2241 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Medische verzorging van gedetineerden - Medische centra van Brugge en van Sint-Gillis - Ziekenhuizen.
  Verzending vraag 23/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 18/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2238 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiewagens - Verkoop aan particulieren - Richtlijnen.
  Verzending vraag 22/2/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Antwoord 19/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2135 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Financin  
  Gemeentelijke belastingen op tweede verblijven - Onwettigheid - Terugvordering - Gevolgen.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Antwoord 3/2/2005
  Beslissing niet publicatie 3/2/2005
3-1835 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Belgische migratieambtenaren in het buitenland.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1834 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale immigratie - Oost-Europese landen - Ontrading via advertenties.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 25/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
3-1833 Yves Buysse (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politieke vluchtelingen - Onderdanen uit EU-landen.
  Verzending vraag 14/12/2004
  Antwoord 11/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1672 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Stad Edingen - Webstek.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 22/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
3-1671 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Stad Edingen - Politie.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 10/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
3-1670 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Busreizen Marokko-Belgi - Vervoer van illegale reizigers en drugs.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Antwoord 26/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
3-1530 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Azielzoekers - Turkije - Onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie.
  Verzending vraag 7/10/2004
  Antwoord 18/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1511 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Nationale Loterij en andere kansspelen - Eventueel mogelijkheid voor gedetineerden om mee te spelen.
  Verzending vraag 1/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Antwoord 14/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1502 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federale Computer Crime Unit (FCCU) - Personeelsbezetting.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1501
3-1501 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federale Computer Crime Unit (FCCU) - Personeelsbezetting.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Antwoord 29/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1502
3-1500 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Meldingen - Zelf vastgesteld inbreuken.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1499
3-1499 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Meldingen - Zelf vastgesteld inbreuken.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Antwoord 27/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1500
3-1498 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kinderpornographie - Meldingen - Meldpunten.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1497
3-1497 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kinderpornographie - Meldingen - Meldpunten.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Antwoord 26/10/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1498
3-1496 Yves Buysse (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Hawk-raketten - Stralingsrisico - Gezondheidsonderzoek.
  Verzending vraag 27/9/2004
  Antwoord 3/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-27 9/11/2004
3-1231 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Bevorderingen.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-1221 Yves Buysse (VL. BLOK) minister van Buitenlandse Zaken  
  Ambassades in Marokko en Turkije - Laissez passer-documenten.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 10/11/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-28 23/11/2004
3-1185 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  Elektronische identiteitskaarten - Gedetacheerd personeel.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 8/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-1184 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Illegale vreemdelingen - Gesloten centrum in Sint-Andries - Vrijlatingen.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Antwoord 1/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-705 Yves Buysse (VL. BLOK) minister van Landsverdediging  
  Kazerne te Lissewege - Bestemming.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 17/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-623 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Voetbalwedstrijden - Politieoptreden tegen de vlag van de Vlaamse Gemeenschap.
  Verzending vraag 22/1/2004
  Antwoord 26/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-615 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  De Post - Bedrijfsrestaurants - Reorganisatie.
  Verzending vraag 20/1/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
  Antwoord 24/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-388 Yves Buysse (VL. BLOK) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Rust- en verzorgingstehuizen - Bejaarden uit buurlanden.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 10/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-241 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Vingerafdrukken - Controle - Vergelijking met de databanken van de politie.
  Verzending vraag 5/9/2003
  Antwoord 13/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
3-44 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Volgmigratie - Gezinshereniging - Gezinsvorming.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Antwoord 19/9/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
3-33 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Mensensmokkelaars - Vervolging.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Antwoord 19/9/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-32
3-32 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Mensensmokkelaars - Vervolging.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Voorlopig antwoord 3/11/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Antwoord 11/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-10 17/2/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-33
3-26 Yves Buysse (VL. BLOK) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Belgisch leger - Terechtstellingen - Heropening van de gerechtelijke dossiers.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Voorlopig antwoord 20/10/2003
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 3-2 21/10/2003
  Antwoord 17/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004