Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Olivier de Clippele

219 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2811 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepasselijkheid - Fiscale kennisgeving - Notarissen.
  Verzending vraag 4/4/2003
2-2810 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW- Notarissen en advocaten van de officiliaten - Vrijstelling.
  Verzending vraag 4/4/2003
2-2777 Olivier de Clippele (MR) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Delcredere - Regionalisering.
  Verzending vraag 24/9/2002
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-2360
2-2628 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW - Vereffenaar van een vennotschap.
  Verzending vraag 30/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
  Antwoord 19/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-71 25/3/2003
2-2623 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Fiscale hervorming - Belasting op de liquidatie-uitkeringen.
  Verzending vraag 24/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2622 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW - Boetes - Bezwaar - Opschortend effect en houding van de ontvangers.
  Verzending vraag 24/1/2003
  Antwoord 6/3/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2621 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Bezwaar - "Vereenvoudigde" procedure.
  Verzending vraag 24/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2620 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelasting - Roerende voorheffing op de liquidatieuitkering.
  Verzending vraag 24/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2597 Olivier de Clippele (MR) minister van Justitie  
  Faillissement - Verschoonbaarheid - Tegeldemaking van nieuw opgedoken activa en uitbetaling van niet-vereffende schulden.
  Verzending vraag 23/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
  Antwoord 2/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2536
2-2596 Olivier de Clippele (MR) Eerste minister  
  Belgische buitenlandse handel - Promotie - Protocollaire bezoeken.
  Verzending vraag 19/12/2002
  Antwoord 24/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2556 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Magistraten - Aanwerving - Examen over fiscaal recht.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2555 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Jaarlijkse aangifte - Aangiftetermijn - Houding van de administratie.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2554 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapbelasting - Administratieve uitvoeringsrichtlijnen - Artikel 311 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2536 Olivier de Clippele (MR) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Faillissement - Verschoonbaarheid - Tegeldemaking van nieuw opgedoken activa en uitbetaling van niet-vereffende schulden.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Antwoord 23/12/2002
  Beslissing niet publicatie 23/12/2002
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2597
2-2535 Olivier de Clippele (MR) minister van Justitie  
  Stichtingen - Bestuurder - Rechtspersoon.
  Verzending vraag 19/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2456 Olivier de Clippele (MR) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Instituut der bedrijfsrevisoren - Instituut van de accountants en de belastingconsulenten - Onverenigbaarheid.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Voorlopig antwoord 23/12/2002
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2455 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Bezwaar - Bevoegdheden van de directeur.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2453 Olivier de Clippele (MR) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  RSZ - Vertrouwelijkheid van de aangeslotenen.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 26/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2452 Olivier de Clippele (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregister van natuurlijke personen - Recht van de burger op het verkrijgen van een afschrift van een document dat hem aanbelangt.
  Verzending vraag 22/10/2002
  Antwoord 27/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2411 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Kadastraal inkomen - Herziening - Uitreiking van de uittreksels.
  Verzending vraag 19/9/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2384 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW - Buitenlandse bedrijven die in BelgiŽ over een stabiele vestiging beschikken.
  Verzending vraag 6/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2383 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW - Plaats van verhuur van roerende goederen.
  Verzending vraag 6/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2382 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Aftrek van de heffingsgrondslag van de inkomsten van de aftekbare BTW.
  Verzending vraag 6/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Antwoord 12/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2381 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW - BTW-identificatie van een stichting van openbaar nut.
  Verzending vraag 6/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Antwoord 7/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2380 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van de bedrijfsrevisoren en de boekhouders.
  Verzending vraag 6/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2379 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Procedure voor ambtshalve opgelegde aanslag.
  Verzending vraag 6/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2362 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  BTW - Procedure voor de inschrijving van nieuwe BTW-plichtigen - Respect voor mandatarissen.
  Verzending vraag 23/8/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Antwoord 20/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2361 Olivier de Clippele (MR) Eerste minister  
  Agentschap voor buitenlandse handel - Samenwerkingsakkoord.
  Verzending vraag 23/8/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-2360 Olivier de Clippele (MR) Eerste minister  
  Delcredere - Regionalisering.
  Verzending vraag 23/8/2002
  Doorverwijzing vraag 24/9/2002
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-2777
2-2217 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Successierechten - Overdracht van een familiebedrijf - Waals decreet van 17 december 1997 - Korting als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
  Verzending vraag 8/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2177 Olivier de Clippele (MR) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Fiscaal adviseur - Verlening van de hoedanigheid van fiscaal adviseur aan natuurlijke personen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 25/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2176
2-2176 Olivier de Clippele (MR) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Fiscaal adviseur - Verlening van de hoedanigheid van fiscaal adviseur aan natuurlijke personen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Beslissing niet publicatie 10/12/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-2177
2-2117 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Schenkingen van onroerend goed - Niet-ingezetenen - Progressief karakter van de belastingen - Discriminatie.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 27/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2116 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Schenkingen van roerend goed - Niet-ingezetenen.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 27/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2107 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  Waardepapieren van een handelsvennootschap - Schenkingen.
  Verzending vraag 16/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2064 Olivier de Clippele (MR) minister van FinanciŽn  
  TVA - Comptabilitť des assujettis - Journal des recettes.
  Verzending vraag 25/4/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Antwoord 27/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-1996 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Zuivere en eenvoudige aankoop en verkoop - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-3 - Interpretatie.
  Verzending vraag 21/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1995 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Vermeldingen "onderaan op de akte" - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-4 - Interpretatie.
  Verzending vraag 21/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1994 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Afschrift van het registratierelaas - Wetboek Registratierechten - Artikel 61-4 - Interpretatie.
  Verzending vraag 21/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1919 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Parkeerplaatsen - Vrijstelling.
  Verzending vraag 4/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1912 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingen - Minst belastbare weg - Zorgvuldigheidsplicht van de ambtenaar.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1911 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingen in het algemeen - Beslag onder derden - Gelijkheidsbeginsel.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-1910 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelastingen - Zorgvuldigheidsplicht van de ambtenaren - Artikel 335 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1909 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingen in het algemeen - Juridische hiŽrarchische rangorde tussen de Grondwet en de wetten van openbare orde.
  Verzending vraag 21/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1875 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Verenigingen - Belasting.
  Verzending vraag 6/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 24/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-1874 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Schenkingen van waardepapieren van een handelsmaatschappij - Belasting.
  Verzending vraag 6/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 17/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-1853 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Accountants en belastingconsulenten - Toegang tot het beroep.
  Verzending vraag 29/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Antwoord 20/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1843 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Beheer voor derden.
  Verzending vraag 25/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1842 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Gebouwen - Vruchtgebruik.
  Verzending vraag 25/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Antwoord 26/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-60 2/10/2002
2-1841 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Code de la TVA - Travaux immobiliers.
  Verzending vraag 25/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1838 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Ambtenaren - Tweetaligheid - Aanmoediging.
  Verzending vraag 23/1/2002
  Antwoord 25/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1822 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Administratie van de registratie - Bijzondere wet van 13 juli 2001 - Toepassing.
  Verzending vraag 18/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
  Antwoord 23/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1806 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Nummerplaat aan de voorkant van auto's - Vervanging.
  Verzending vraag 9/1/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
  Antwoord 15/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1712
2-1784 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Griffies van de handelsrechtbanken - Europese groep met economische belang - Deponering van statuten.
  Verzending vraag 17/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 13/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1712 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Nummerplaat aan de voorkant van auto's - Vervanging.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Doorverwijzing vraag 9/1/2002
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1806
2-1711 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Aangifte van nalatenschap - Termijn voor het indienen ervan.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 12/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1710 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische studenten - Inschrijving in het bevolkingsregister van een ander gewest dan het hunne - Onmogelijkheid.
  Verzending vraag 29/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 7/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1659 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Procedure inzake de inschrijving - Doeltreffendheid.
  Verzending vraag 13/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-1658 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Publicatie van een werk of een studie van wetenschappelijke of artistieke aard - Prijzen en subsisdies - Belastingheffing.
  Verzending vraag 13/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-1657 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Stichtingen - Belastingheffing.
  Verzending vraag 13/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Antwoord 17/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-1625 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Akten van ondernemingen - Publicatie.
  Verzending vraag 18/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 8/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1603 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Beleggingsfondsen - Fiscale transparantie - Meerwaarden en minderwaarden.
  Verzending vraag 17/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 17/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-1602 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  VZW's - Aftrekken van giften.
  Verzending vraag 17/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 12/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1593 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastbaar voordeel in natura - Ter beschikking stellen van een wagen - Afgesloten akkoorden waarop teruggekomen wordt.
  Verzending vraag 15/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 17/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-1592 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Openbare schuld - Leningen.
  Verzending vraag 15/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 4/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1591
2-1591 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Openbare schuld - Leningen.
  Verzending vraag 15/10/2001
  Antwoord 20/11/2001
  Beslissing niet publicatie 20/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1592
2-1579 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Aangifte van nalatenschap - Boetes in het geval van weglating van activa.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1578 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Bestrijding van het witwassen van geld - In omloop brengen van briefjes van 500 euro.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Antwoord 19/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1577 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Successierechten - Boetes - Toename.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1558 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  De Post - Sluitingsuren - Loket Brussel X in het Zuidstation.
  Verzending vraag 21/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 14/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1541 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Goederen voor gemengd gebruik - Fiscale behandeling.
  Verzending vraag 10/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1540 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Beroepsonkosten - Interpretatie van de term "gedragen".
  Verzending vraag 10/9/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
  Antwoord 12/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1479 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Nationale Bank - Indiening van de jaarrekeningen van ondernemingen.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 17/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-43 6/11/2001
2-1478 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Presentiegelden.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1477 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingaangiften voor het aanslagjaar 2001 - Uiterste indieningsdatum.
  Verzending vraag 17/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 30/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1472 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Onroerende voorheffing - Verhuur.
  Verzending vraag 14/8/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
  Antwoord 8/10/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-1448 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Testamentaire voogd - Gezamenlijke keuze door beide ouders bij notariŽle akte - Tijdstip van de registratie van deze nieuwe categorie notariŽle akten.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1447 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Wetboek van de inkomstenvelasting 1992 - Aanvaarding van de term "gebouwd pand", die voorkomt in paragraaf 4 van artikel 17.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1446 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Burgerlijk Wetboek inzake successierechten - Toepassing van artikel 555 door de ontvangers van de dienst der Registratie.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1420 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Bedrijfsvoorheffing - Weigering om een authentieke akte te registreren - Toepassing van artikel 201bis van het koninklijk besluit over de uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1419 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Overwaardering van de aandelen van Lernout & Hauspie - Successierechten.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1406 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Rekeningen op naam van personen die al meer dan tien jaar overleden zijn - Onderzoeken uitgevoerd krachtens de bepalingen van het Wetboek der successierechten - Toepassing van de artikelen 97 en 137.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1380 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Faillissement van een bedrijf - Vergoeding - Bedrijfsvoorheffing - Boeking.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 11/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-1378 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Beslissing niet publicatie 13/11/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1377
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1274
2-1377 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing.
  Verzending vraag 27/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 17/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1378
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1274
2-1344 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Voertuig dat ingeschreven is in BelgiŽ - Doorverkoop in de Europese Unie - Belastingen op de inkomsten.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1316 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Schenkingen binnen een termijn van minder dan drie jaar - Buitenlandse notaris.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1314 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Personen ouder dan 65 jaar - Werkgelegenheidsgraad - Daling.
  Verzending vraag 11/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Antwoord 19/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
2-1289 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Bezwaarschriften ingediend door de erfgenamen van een belastingsplichtige - Gebrek aan motivering.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 12/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-1286 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  NMBS - Beheer - Studies.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 25/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-1284 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Fiscalitť - Contribuable devant le tribunal - Dťlai de trois mois.
  Verzending vraag 11/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1283 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Inning.
  Verzending vraag 11/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1274 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing.
  Verzending vraag 8/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Doorverwijzing vraag 26/6/2001
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1377
Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1378
2-1273 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Fiscale kennisgevingen van de notarissen - Bevoegd ontvangkantoor.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 17/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
2-1237 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Schenkingsacten die minder dan drie jaar oud zijn - Akten die in het buitenland geregistreerd zijn.
  Verzending vraag 18/4/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1209 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Scholen - Taaldiscriminatie - Schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1166
2-1208 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Scholen - Taaldiscriminatie - Schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 18/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1209
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1166
2-1206 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Wettelijk depot van de jaarrekeningen van ondernemingen - Voorwaarden - Termijn.
  Verzending vraag 14/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 25/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1190 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Begrip "gebouw".
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 26/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1189 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verhuur van machines.
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1188 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Machines en masten.
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1187 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Levering van vervangingsgoederen.
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1186 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Overdracht van een bedrijfsafdeling.
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1185 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrek van BTW bij de wederverkoop van een gebouw.
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1184 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Kantinekosten.
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1183 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verhuur van een onroerend goed.
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 26/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1182 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Makelaarsbemiddeling bij aankoop van een onroerend goed.
  Verzending vraag 5/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1180 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Nalatenschap - Schenking - Probleem van dubbele belasting in sommige gevallen.
  Verzending vraag 2/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1166 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) Eerste minister  
  Scholen - Taaldiscriminatie - Schending van het Verdrag inzake de rechten van het kind.
  Verzending vraag 21/2/2001
  Doorverwijzing vraag 14/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1208
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1209
2-1160 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Wetboek van inkomstenbelasting - Inkomsten - Aftrekbaarheid - Berekeningsgrondslag.
  Verzending vraag 20/2/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
  Antwoord 29/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-1147 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Auto's - Verzekeringen.
  Verzending vraag 6/2/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Antwoord 10/4/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
2-1137 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties  
  Situatie van Sabena.
  Verzending vraag 29/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-31 6/3/2001
  Antwoord 16/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1082
2-1084 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Advies van de Commissie voor boekhoudkundige normen - Toepasbarheid op fiscaal vlak.
  Verzending vraag 12/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1083 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting - Verrekenprijzen - Circulaire AFZ/98-0003 van 28 juni 1999.
  Verzending vraag 12/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1082 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Situatie van Sabena.
  Verzending vraag 12/1/2001
  Doorverwijzing vraag 23/1/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-1137
2-1071 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Hardware.
  Verzending vraag 22/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
  Antwoord 21/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-50 5/3/2002
2-1060 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Geweld binnen het gezin - Behandeling van de klachten en aangiften door de politieambtenaren - Voortganscontrole van het dossier.
  Verzending vraag 19/12/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
  Rappel 14/6/2001
  Verzending vraag 14/6/2001
  Antwoord 19/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-875
2-875 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld binnen het gezin - Behandeling van de klachten en aangiften door de politieambtenaren - Voortganscontrole van het dossier.
  Verzending vraag 14/11/2000
  Doorverwijzing vraag 19/12/2000
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-1060
2-874 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Familiebedrijven (BVBA's) - Aftrek van kosten.
  Verzending vraag 8/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 30/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-867 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Afzonderlijke aanslag op een aantal uitgaven - Artikel 219 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 11/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-866 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Opvoedingsuitkeringen betaald door een buitenlandse kas - Belastbaarheid.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-865 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten - Aantal overlijdens door zelfdoding.
  Verzending vraag 6/11/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-27 9/1/2001
  Antwoord 29/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-845 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Gerechtelijke organisatie op fiscaal vlak - Wet van 23 maart 1999 - Overgangsbepalingen - Verschillende behandeling.
  Verzending vraag 23/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-831 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Landbouw en Middenstand  
  Beroepsinstituut van boekhouders - Instituut van de accountants - Beroepsaanprakelijkheidsverzekering voor particulieren.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Antwoord 10/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-815 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten.
  Verzending vraag 4/8/2000
  Antwoord 6/9/2000
  Beslissing niet publicatie 6/9/2000
2-792 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelastingen - Commissies - Niet-inwoners als verkrijgers.
  Verzending vraag 20/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-791
2-787 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Landbouw en Middenstand  
  Beroepsinstituut van boekhouders - Instituut van de accountants en de belastingconsulenten.
  Verzending vraag 19/7/2000
  Antwoord 10/8/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
2-781 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Burgerlijke vennotschappen - Financieel plan - Artikel 120quater van de gecoŲrdineerde wetten op de handelsvennootschappen - Faillissement.
  Verzending vraag 18/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 25/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-780 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Vereffening van vennootschappen - Verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant - Schrappen van de vormvereiste.
  Verzending vraag 18/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 25/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-779 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verkoop van goederen in een ander entrepot dan een douane-entrepot.
  Verzending vraag 18/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-778 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verkoop van gebouwde terreinen.
  Verzending vraag 18/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 30/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-777 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van niet in BelgiŽ gevestigde advocaten.
  Verzending vraag 18/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
2-771 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Beroepskosten - Fiches en opgaven.
  Verzending vraag 12/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-770 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Waardering van goederen - Regels.
  Verzending vraag 12/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 26/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-762 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Wet op de handelsvennootschappen - Neerleggen van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale - Termijnen - Strafsancties.
  Verzending vraag 10/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 10/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-28 23/1/2001
2-761 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Vreemdelingen - Verwijzing naar buitenlandse wetgeving - Administratieve overlaping.
  Verzending vraag 7/7/2000
  Antwoord 10/8/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
2-760 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  "Kleine risico's" - "Alle risico's" - Overgang.
  Verzending vraag 5/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
  Antwoord 12/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-734 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Belastingaangiften van derden - Beroepsfiscalisten - Vereenvoudiging van de procedure.
  Verzending vraag 16/6/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-733 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Werkelijke beroepskosten - Forfaitaire raming door de wet.
  Verzending vraag 16/6/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-732 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelastingen - Administratieve geschillen - Afstand door de belastingplichtige.
  Verzending vraag 16/6/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-722 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Landbouw en Middenstand  
  Zelfstandig ondernemerschap - Bevordering - Programmawet van 10 februari 1998 - Resultaten.
  Verzending vraag 8/6/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
  Antwoord 19/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-21 8/8/2000
2-718 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Onroerende leasing - Oneerlijke concurrentie vanwege de intercommunales - Beperking van de registratierechten.
  Verzending vraag 7/6/2000
  Antwoord 12/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-667 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Economische beroepen - Inschrijving op het tableau van de belastingconsulenten - Verzekering beroepsaansprakelijkheid - Schrapping van het tableau van de boekhouders.
  Verzending vraag 23/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 17/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-666 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Grondige controles (cel administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) - Frequentie.
  Verzending vraag 23/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 30/1/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-29 6/2/2001
2-656 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Voorontwerp van wet over de opleiding en de werving van magistraten - Magistraten gespecialiseerd in fiscale zaken - Plannen van de regering.
  Verzending vraag 16/5/2000
  Antwoord 15/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-655 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Overdracht van een bedrijfsafdeling met een gehuurd onroerend goed - Overdracht van de huurovereenkomst.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-654 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Overdracht van een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-653 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Geschillen - Bewarend beslag door de fiscus - Gerechtelijke controle.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-652 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van reisbureaus - Aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-651 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Leningen en uitgifte van aandelen.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-650 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Gemeenschappelijke beleggingsfondsen.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-649 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Versleten goederen.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-648 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Intracommunautaire aankoop van een voertuig - Betalingsbewijs inzake BTW.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 12/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-647 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Werk in onroerende staat.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-646 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verkoop van een nieuw onroerend goed.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-645 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Buitenlandse BTW-plichtige - Informatiekantoor in BelgiŽ.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-644 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Openbare instelling naar buitenlands recht - Plaats waar de dienst verricht wordt.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 7/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-643 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Benoeming van notarissen - Wet van 4 mei 1999 - Taalstelsel - Discriminatie.
  Verzending vraag 15/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 27/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-601 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) Eerste minister  
  Regionalisering van de Buitenlandse Handel.
  Verzending vraag 26/4/2000
  Antwoord 19/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-588 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Handelsregister - Lijst van bedrijvigheden.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Antwoord 23/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-587 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Handelsregister - Lijst van bedrijvigheden.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 30/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
2-586 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Landbouw en Middenstand  
  Handelsregister - Lijst van bedrijvigheden.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Antwoord 4/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-585 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Maatschappelijke zetel van de vennootschappen - DomiciliŽring bij een derde.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 17/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-584 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Landbouw en Middenstand  
  Maatschappelijke zetel van de vennootschappen - DomiciliŽring bij een derde.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Antwoord 4/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-583 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  "Carjacking" - Toename - Politieke maatregelen.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 20/2/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Aanvullend antwoord 2/7/2001
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
2-582 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  "Carjacking" - Toename - Politieke maatregelen.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 6/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-581 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Inschrijving op het Tableau van de belastingconsulenten - Onderzoek van de kandidaturen - Stand van zaken.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 9/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-580 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Euro 2000 - Kostprijs voor de overheid.
  Verzending vraag 12/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 17/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-24 17/10/2000
2-578 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Bezwaarschrift van de belastingplichtige - Onderzoek van het dossier.
  Verzending vraag 7/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-577 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Werkelijk betaalde beroepskosten - Erelonen betaald aan een belastingconsulent.
  Verzending vraag 7/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 22/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-576 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Niet-aangegeven roerende inkomsten - Rechtzettingen - Druk uitgeoefend door de administratie.
  Verzending vraag 7/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 7/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-575 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Opeenvolgende rechtzettingen voor dezelfde inkomsten - Bezwaarschrift van de belastingplichtige - Draagwijdte van het indienen van een bezwaarschrift bij de directeur.
  Verzending vraag 7/4/2000
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-574 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Bijhouden van register van de niet-inwoners.
  Verzending vraag 7/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-573 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Boetes - Wijze van meedelen - Gebrek aan transparantie.
  Verzending vraag 7/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-572 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Aanslag volgens indiciŽn - Onderzoek - Waarde van de getuigenissen.
  Verzending vraag 7/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-571 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Verlies van schuldvorderingen - Aanvaarding door de belastingdiensten - Bewijs.
  Verzending vraag 7/4/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
  Antwoord 7/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-560 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  SIS-kaarten - Bijwerken van de gegevens - Discriminatie tussen categorieŽn van sociaal verzekerden.
  Verzending vraag 27/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
  Antwoord 24/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-542 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Belastingvermindering - Aanpassing van de berekeningswijze.
  Verzending vraag 14/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-541 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Personenbelasting - Berekening van de aanslagvoeten. - Probleem met de rekenmachines.
  Verzending vraag 14/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-537 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  WIB 1992 - Motivering bezwaarschrift - Inzage dossier door belastingplichtige.
  Verzending vraag 13/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-536 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Van belasting vrijgestelde dividenden - Meerwaarden op aandelen.
  Verzending vraag 13/3/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-485 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Fiscale administratie - Verzending van documenten aan de belastingplichtigen.
  Verzending vraag 29/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
  Antwoord 11/8/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
2-483 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Boetes betaald door de werkgever - Aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 28/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
  Antwoord 4/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-463 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Gemengd gebruik van een voertuig.
  Verzending vraag 21/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Antwoord 12/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-462 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Recht van opstal - Termijn van de operatie - Natrekking - Fiscale regeling.
  Verzending vraag 21/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-457 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Overdracht van aandelen tussen vennootschappen - Fiscale gevolgen.
  Verzending vraag 17/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
  Antwoord 26/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-401 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Motorvoertuigen - Inschrijving in het buitenland - Gebruik door Belgische inwoners - Controle.
  Verzending vraag 4/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Antwoord 25/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
2-400 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Wederverkoop door een belastingplichtige van een tweedehandsvoertuig - Occasionele verrichting.
  Verzending vraag 4/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Antwoord 18/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-399 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Kennisgeving over de fiscale toestand door notarissen - Bevoegd ontvangkantoor.
  Verzending vraag 4/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Antwoord 25/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
2-398 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Onroerend goed aangekocht onder het BTW-stelsel - Nieuwe verkoop - Registratierechten - Dubbele belasting.
  Verzending vraag 4/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-397 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Tatoeages.
  Verzending vraag 4/2/2000
  Antwoord 19/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-392 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Onroerende financieringshuur - Overdracht van de overeenkomst - Fiscale gevolgen.
  Verzending vraag 1/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Antwoord 25/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-14 25/4/2000
2-391 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Vennootschapsbelasting - Uiterste datum voor het indienen van de aangifte.
  Verzending vraag 1/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Antwoord 4/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-390 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Professionele sportbeoefenaar - Inkomsten verworven in het buitenland - Belastingstelsel.
  Verzending vraag 1/2/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-11 14/3/2000
  Antwoord 18/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-16 23/5/2000
2-365 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Leveringen die diplomatieke vrijstelling krijgen.
  Verzending vraag 18/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Antwoord 19/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-364 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Factuur - Verplichte vermeldingen - Kortingen.
  Verzending vraag 18/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-363 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Sportclubs opgericht als VZW - Vrijstelling.
  Verzending vraag 18/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-362 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Naamloze vennootschap van publiek recht - Belastingplicht.
  Verzending vraag 18/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
  Antwoord 7/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-339 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Oprichting van een vennootschap - Neerlegging van de statuten bij de griffie - Uitstel van publicatie - Gevolgen.
  Verzending vraag 10/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Antwoord 23/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-338 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Akten van vennootschappen - Publicatiekosten - Aanpassing - Informatietermijnen.
  Verzending vraag 10/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Antwoord 23/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-337 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Rechtbank van koophandel van Brussel - Werving van rechters in handelszaken.
  Verzending vraag 10/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Antwoord 4/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000
2-211 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Kantoor der hypotheken - Weigering om het nummer van het Rijksregister mee te delen - Gevolgen.
  Verzending vraag 14/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 24/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-210 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kantoor der hypotheken - Identificatienummer in het Rijksregister - Mededeling door de notaris - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  Verzending vraag 14/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-208 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  BTW op de kosten van notariŽle akten.
  Verzending vraag 13/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-207 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Minuten van notariŽle akten - Rijksarchief - Inbewaringgeving.
  Verzending vraag 13/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 28/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-196 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Collectieve overeenkomsten - Beroepskosten (artikelen 49 en 50 van het WIB 1992).
  Verzending vraag 2/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Antwoord 24/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-172 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Kadastraal inkomen - Herziening door de administratie.
  Verzending vraag 25/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-147 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Werkgelegenheidsmaatregelen - Belastingvrijstelling - Toepassing.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-146 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Notariaat - Personenbelasting - Voordelen van alle aard.
  Verzending vraag 17/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-6 4/1/2000
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-143 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelasting - Richtlijnen van de administratie - Bulletin der belastingen.
  Verzending vraag 16/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 18/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-142 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelastingen - Beslechting van geschillen - Rol van de gewestelijke directeurs van Belastingen.
  Verzending vraag 16/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 4/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-140 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Overeenkomst tussen de administratie van FinanciŽn en een belastingplichtige - Artikel 340 WB 92 - Ontbreken van de kandtekening van de adminstratie - Gevolgen.
  Verzending vraag 9/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 20/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
2-139 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Instauration de la cohabitation lťgale - Mesures particuliŤres de publicitť.
  Verzending vraag 9/11/1999
  Antwoord 14/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-136 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Industrieterreinen - Bepaling van het kadastraal inkomen.
  Verzending vraag 5/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-135 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - Overdracht van het bouwwerk - Postinterventiedossier.
  Verzending vraag 5/11/1999
  Antwoord 2/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-132 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Overdracht van een onroerende leasing - Bewaring van de hypotheken - Overschrijving.
  Verzending vraag 4/11/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
  Antwoord 26/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-114 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van FinanciŽn  
  Inkomen van onroerende goederen - Belasting hoger dan de werkelijke bruto-huurprijs
  Verzending vraag 13/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
  Antwoord 9/12/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-5 21/12/1999
2-89 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Justitie  
  Werving van magistraten - Fiscale zaken.
  Verzending vraag 23/9/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-2 2/11/1999
  Antwoord 9/11/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-3 16/11/1999
2-64 Olivier de Clippele (PRL FDF MCC) minister van Landbouw en Middenstand  
  Kamers van ambachten en neringen - Getuigschrift kennis van bedrijfsbeheer.
  Verzending vraag 21/9/1999
  Antwoord 15/10/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 2-2 2/11/1999