Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Iris Van Riet

28 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2613 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronische identiteitskaart - Beveiliging - Producent.
  Verzending vraag 23/1/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-70 11/3/2003
2-2561 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleair noodplan - Tests - Resultaten.
  Verzending vraag 9/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2521 Iris Van Riet (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Globaal anticonceptieplan - Noodpil - Informatie door de apothekers.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 12/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2516 Iris Van Riet (VLD) minister van Justitie  
  Geweld jegens vrouwen - Werkgroep - Verwerking in de gegevensbank van de parketten.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2515 Iris Van Riet (VLD) minister van Landsverdediging  
  Geweld jegens vrouwen - Militairen - Vertrouwenspersonen.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 10/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2514 Iris Van Riet (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Eerstelijnsgezondheidszorg - Herorganisatie.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2513 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Geweld jegens vrouwen - Vertrouwenspersonen - Netwerk.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2510 Iris Van Riet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Armoede - Enoudergezinnen - Vrouwen - Monitoring.
  Verzending vraag 12/11/2002
  Antwoord 17/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2450 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brandveiligheidsbeleid - Ontbreken van cijfergegevens - Middelen.
  Verzending vraag 9/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Rappel 4/12/2002
  Verzending vraag 4/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2435 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rampenpreventie - Risicokaarten voor de Vlaamse provincies.
  Verzending vraag 3/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
  Rappel 4/12/2002
  Verzending vraag 4/12/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-66 7/1/2003
2-2089 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Selectie en rekrutering - Vrouwelijke kandidaten - Slagingspercentage.
  Verzending vraag 3/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1979 Iris Van Riet (VLD) minister van Financin  
  Vrijwilligerswerk - Fiscale regeling - Omrekening van de bedragen in euro - Indexering.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1978
2-1978 Iris Van Riet (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Vrijwilligerswerk - Fiscale regeling - Omrekening van de bedragen in euro - Indexering.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
  Antwoord 14/5/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-54 28/5/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1979
2-1958 Iris Van Riet (VLD) staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Aardgas - Prijsschommelingen.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Antwoord 28/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1956 Iris Van Riet (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Visvangst - PCB's - Controles.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Antwoord 9/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1789 Iris Van Riet (VLD) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verkeersveiligheid - Rijbewijs met punten - Overgang naar een rijcontract
  Verzending vraag 20/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
2-1786 Iris Van Riet (VLD) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Risico's van piercen en tatoeren - Gebrek aan regelgeving.
  Verzending vraag 18/12/2001
  Antwoord 18/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
2-1649 Iris Van Riet (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Chronisch zieken - Tegemoetkomingen - Mucoviscidose - Onderzoeken.
  Verzending vraag 9/11/2001
  Antwoord 17/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1624 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Zwangerschapsuitkering - Gemeentelijk politiek mandaat.
  Verzending vraag 17/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 30/1/2002
  Beslissing niet publicatie 30/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1606
2-1606 Iris Van Riet (VLD) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Zwangerschapsuitkering - Gemeentelijk politiek mandaat.
  Verzending vraag 17/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 27/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1624
2-1581 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrales - Veiligheid - Terroristische aanslagen.
  Verzending vraag 5/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 26/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1450 Iris Van Riet (VLD) minister van Justitie  
  Moord of doodslag op de echtgenoot, echtgenote of partner - Verschil in bestraffing naar gelang het geslacht.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1161 Iris Van Riet (VLD) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Vietnam - Verdediging van de mensenrechten.
  Verzending vraag 20/2/2001
  Antwoord 13/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-1096 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nucleaire noodplanning - Jodiumtabletten - Sensibilisering.
  Verzending vraag 16/1/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-30 20/2/2001
  Antwoord 27/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-42 9/10/2001
2-853 Iris Van Riet (VLD) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  Vrouwelijke bestaansminimumgerechtigden - Deeltijds werken - Aandeel.
  Verzending vraag 27/10/2000
  Antwoord 29/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-635 Iris Van Riet (VLD) minister van Binnenlandse Zaken  
  Immigratiebeleid - Dienst Vreemdelingenzaken - Audit - Reorganisatie.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 6/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-608 Iris Van Riet (VLD) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Administratieve vereenvoudiging - Leesbaarheid van documenten - Stand van zaken.
  Verzending vraag 28/4/2000
  Antwoord 5/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-493 Iris Van Riet (VLD) minister van Landsverdediging  
  Statuut van nationale erkentelijkheid - Behandeling aanvragen.
  Verzending vraag 3/3/2000
  Antwoord 11/4/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-13 11/4/2000