Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Marie-Josť Laloy

7 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2111 Marie-Josť Laloy (PS) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Algemene socio-economische enquÍte voor 2001 - Inspecteurs van het Nationaal Instituut voor de Statistiek - Personen die als "weerbarstig" of nalatig worden beoordeeld - Netelige sociale situaties.
  Verzending vraag 22/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 10/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
2-1451 Marie-Josť Laloy (PS) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Mobiele urgentie- en reanimatiediensten - Erkenning - Financiering - Beslissing.
  Verzending vraag 25/7/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Antwoord 10/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 25/9/2001
2-668 Marie-Josť Laloy (PS) minister van Justitie  
  Kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling - Verhoor op videoband - Ruimtes - Plannen.
  Verzending vraag 23/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
2-642 Marie-Josť Laloy (PS) vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid  
  Controlegeneeskunde - Opvolgingscommissie - Samenstelling - Werking.
  Verzending vraag 11/5/2000
  Voorlopig antwoord 29/5/2000
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-621 Marie-Josť Laloy (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Dienst Vreemdelingenzaken - Verblijfsvergunningen - Verlengingsaanvragen.
  Verzending vraag 4/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
  Antwoord 28/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-613 Marie-Josť Laloy (PS) vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie  
  College van de federale ombudsmannen - Begroting.
  Verzending vraag 3/5/2000
  Antwoord 30/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-17 6/6/2000
2-447 Marie-Josť Laloy (PS) minister van FinanciŽn  
  Niet-professionele voorlopig bewindvoerder - Ontvangst van buitengewone vergoedingen - Fiscaal regime.
  Verzending vraag 11/2/2000
  Antwoord 16/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000