Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Ren Thissen

12 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2605 Ren Thissen (cdH) minister van Financin  
  Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde - Recht op vrijstelling - Leveringen van nieuwe transportmiddelen.
  Verzending vraag 16/1/2003
  Antwoord 19/2/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-69 25/2/2003
2-2429 Ren Thissen (cdH) minister van Financin  
  Wetboek van de inkomstenbelastingen - Degressieve afschrijvingen - Gedeeltelijk overgedragen vaste activa ten gunste van derden.
  Verzending vraag 2/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Antwoord 12/11/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-63 19/11/2002
2-2427 Ren Thissen (cdH) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Pediatrie - Geneesmiddel Botox - Terugbetaling.
  Verzending vraag 2/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
2-2115 Ren Thissen (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijksregisters van de natuurlijke personen - Toegang door de gemeentelijke overheden.
  Verzending vraag 27/5/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
  Antwoord 2/9/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-1855 Ren Thissen (PSC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Verhogingen op de openbare weg - Voorwaarden - Technische voorschriften waaraan die verhogingen moeten beantwoorden.
  Verzending vraag 1/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 19/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1773 Ren Thissen (PSC) minister van Financin  
  Gemeentemandatarissen - Beroepskosten - Aftrekbaar bedrag.
  Verzending vraag 11/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 25/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-1772 Ren Thissen (PSC) minister van Financin  
  Recuperatie van de BTW die betaald werd in het Groothertogdom Luxemburg - Problemen warmee Belgische ondernemers te kampen hadden.
  Verzending vraag 11/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Antwoord 12/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
2-1604 Ren Thissen (PSC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Raad voor de mededinging - Banksys - Tarieven die worden toegepast ten aanzien van de handelaars.
  Verzending vraag 17/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
  Antwoord 30/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1346 Ren Thissen (PSC) minister van Financin  
  Belastingplichtige die een vrij beroep uitoefent - Onverdeeld onroerend goed - Aftrek van de volledige intresten.
  Verzending vraag 14/6/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-39 31/7/2001
  Antwoord 13/11/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-44 27/11/2001
2-1290 Ren Thissen (PSC) minister van Financin  
  Schadeloosstelling vereffend door de verzekeraar van een boekhouder of een accountant uit hoofde van zijn klant - Fiscaal stelsel.
  Verzending vraag 18/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
  Antwoord 4/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1223 Ren Thissen (PSC) minister van Financin  
  Erkende verenigingen voor dierenbescherming - Giften - Fiscale aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 26/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
  Antwoord 7/1/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
2-1169 Ren Thissen (PSC) minister van Financin  
  Vervoersonkosten - Aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 21/2/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002