Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Paul Hatry

78 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1703/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Ambtenarenzaken  
  Statuut van de Regie der Gebouwen (Beheersfouten).
  Verzending vraag naar Minister 4/5/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1698/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Inkomstenbelasting - Vraag om inlichtingen (document 332) - Aanslag van ambtswege.
  Verzending vraag naar Minister 28/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1697/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Europese richtlijn betreffende liften - Omzetting - Gevogen voor de sector.
  Verzending vraag naar Minister 28/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1697/2 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Europese richtlijn betreffende liften - Omzetting - Gevogen voor de sector.
  Verzending vraag naar Minister 28/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1697/3 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Europese richtlijn betreffende liften - Omzetting - Gevogen voor de sector.
  Verzending vraag naar Minister 28/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1696/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1695/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 31/5/1999
1-1694/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Ambtenarenzaken  
  Bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1693/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Antwoord 29/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1691/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Bestrijding van de luchtverontreiniging - Resolutie ter bevordering van LPG-brandstof - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-99 25/5/1999
1-1633/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden - Gespreide aanslag - Termijn voor herbelegging in onroerend goed.
  Verzending vraag naar Minister 8/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1599/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Toepassing van de wetten op het gerechtelijk akkoord en het faillissement : weigering van sommige instellingen om de verschoonbaarheid van de schuldenaar te aanvaarden.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
1-1537/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Toepassing van de wetten op het gerechtelijk akkoord en het faillissement: weigering van sommige instellingen om de verschoonbaarheid van de schuldenaar te aanvaarden (Schuldvordering RSZ).
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1458/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Forfaitaire beroepskosten voor artsen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1457/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Misbruik van de nieuwe sociale-zekerheidskaart, de zogenaamde SIS-kaart.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1433/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Lijst van landen waarvan de burgers een visum moeten vragen om in de EU binnen te komen.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1366/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Oprichting van een "BBI-cel" voor de behandeling van klachten tegen de belastingen gevestigd door de Bijzondere Belastingsinspectie.
  Verzending vraag naar Minister 13/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1362/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 7/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1349/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Fiscale regeling van toepassing op bepaalde voorzieningen die door uitbaters van centra voor technische ingraving van afval worden opgenomen in de boekhouding.
  Verzending vraag naar Minister 30/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1279/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Kosten m.b.t. het gebruik van auto's in het buitenland. - Instructies en richtlijnen. - Nieuwe vraag.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1277/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Overeenkomst van 18 mei 1956 betreffende het fiscaal regime van wegvoertuigen voor privť-gebruik in internationaal verkeer. - Ondertekening. - Niet-bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1277/2 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  Overeenkomst van 18 mei 1956 betreffende het fiscaal regime van wegvoertuigen voor privť-gebruik in internationaal verkeer. - Ondertekening. - Niet-bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 18/9/1998
1-1277/3 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Overeenkomst van 18 mei 1956 betreffende het fiscaal regime van wegvoertuigen voor privť-gebruik in internationaal verkeer. - Ondertekening. - Niet-bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1266/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Begrip "bijzonder mechanisme opgezet door een bank" (Fiscale fraude) en Europees bakrecht. - Art. 327 WIB 92 en bankwet van 22 maart 1993. - Bankgeheim.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1265/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Handelshuur
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1264/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  CoŲperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. - Beleidsverslag.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Doorverwijzing vraag 28/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1264/2 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Justitie  
  CoŲperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. - Beleidsverslag.
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1257/1 Paul Hatry (PRL-FDF) Eerste Minister  
  Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Antwoord 26/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1257/2 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1255/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Invoering van nieuwe verplichtingen inzake Corporate Governance voor beursgenoteerde vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 28/7/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1254/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Schadeloosstelling van houders van obligaties.
  Verzending vraag naar Minister 28/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1246/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Betwiste toepassing van de sociale ruling.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1242/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Misbruik van de nieuwe socialezekerheidskaart (SIS).
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1239/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Nieuwe verordening van de Raad inzake invoer van bananen.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 19/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 24/8/1998
1-1237/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Europese kritiek op de Belgische accijns op koffie en frisdranken.
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1226/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Fiscaal statuut van de vastgoedbevak.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
1-1225/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Termijn voor het indienen van de belastingaangifte van particulieren en ondernemingen.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1224/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  Internationale transacties van de NMBS, m.n. in Duitsland.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
  Antwoord 18/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1207/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Hoger beroep tegen een BTW-aanslag. - Vrijstelling van het rolrecht.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1206/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Belasting echtgenoten. - Internationale ambtenaren (art. 128, 4 WIB 92 en art. 13 EG-Protocol).
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1205/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Intracommunautair maakloonwerk op lichamelijke goederen.
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1170/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Nachtwinkels.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1150/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Meerwaarde op gebouwen gelegen in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 18/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1149/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Methode voor de controle van de omzet.
  Verzending vraag naar Minister 18/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1148/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belasting op basis van indiciŽn.
  Verzending vraag naar Minister 18/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1124/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Voorschotintresten. - Roerende voorheffing.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1098/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Motivering van de beslissingen van de directeurs.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1097/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Vereffening.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1096/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Terugbetaling van kapitaal.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1089/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Gespreide belasting van meerwaarden.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1088/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastbaar tijdperk waarin betaalde kosten worden afgetrokken.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1087/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Grondslag van de vennootschapsbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1086/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Wijze van aangifte van een dividend geÔnd door een vennootschap.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1085/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscaal stelsel van toepassing op de reserve voor voorzienbare verliezen.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1084/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale regeling van de toelagen aan de vrijwillige brandweerkorpsen.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1083/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Voertuigen. - Inschrijving in het groothertogdom Luxemburg.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 10/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1082/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Pensioenkapitalen.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1048/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Autokosten. - BTW-aftrek.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1047/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Korting op de verkoopprijs. - Forfaitaire bedragen.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1033/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscale honoraria. - Beroepskosten.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-982/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Beroepskosten. - Gemeentelijke riool- en huisvuilbelastingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-941/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fiscaal stelsel voor maaltijdcheques.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-925/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Receptiekosten.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-924/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Voordelen van alle aard.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-895/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Kosten m.b.t. het gebruik van auto's in het buitenland. - Instructies en richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-846/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Dubbelbelastingverdrag BelgiŽ/Nederland: dividenden uitgekeerd door buitenlandse onderneming aan een rechthebbende in BelgiŽ (RV) (FGBB).
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-845/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Dubbele belasting. - Noodzaak tot herziening van de regelgeving waarop de rechtspraak van het Hof van Cassatie is gebaseerd die tot het arrest-Velasquez (16 oktober 1997) heeft geleid.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-832/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Belastingsupplementen ingekohierd door de BBI. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Voorlopig antwoord 2/6/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-810/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Onderzoek van de bezwaarschriften ingediend tegen bijdragen opgelegd door de BBI.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-806/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Verplichting voor de BBI om de wet betreffende de openbaarheid van bestuur na te leven.
  Verzending vraag naar Minister 27/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 15/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-792/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van een hypothecaire volmacht.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-733/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Verkoop van onroerende goederen door notarissen zonder toepassing van de BTW op de commissie.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 17/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-733/2 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Verkoop van onroerende goederen door notarissen zonder toepassing van de BTW op de commissie.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-732/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalkennis in een federale gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Rappel 30/4/1998
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-578/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Strafrechtelijke sancties tegen rechtspersonen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Rappel 15/5/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 21/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/4/1999
1-577/1 Paul Hatry (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Fraude bij de distributie van brandstoffen. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-559/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Deontologische code van het Professioneel Instituut van de ImmobiliŽnmakelaars van BelgiŽ. - Vertraging bij de goedkeuring.- Syndicus.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-542/1 Paul Hatry (PRL-FDF) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Veroordeling van de "Bananen-verordening" van de Europese unie. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 24/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997