Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Jacques D'Hooghe

7 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1428/1 Jacques D'Hooghe (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De ancinniteitstoeslag aan oudere werklozen.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1050/1 Jacques D'Hooghe (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Beslissing niet publicatie 6/8/1998
  Verwijzing naar een vorige vraag : schriftelijke vraag 1-1041
1-1041/1 Jacques D'Hooghe (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  De toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-929/1 Jacques D'Hooghe (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Zwakke positie van Belgi in de internationale vergelijking van het studieniveau van de actieve bevolking.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Rappel 24/7/1998
  Verzending vraag naar Minister 24/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-896/1 Jacques D'Hooghe (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  De toekenningscriteria voor de speciale parkeerkaart voor gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 8/4/1998
  Beslissing niet publicatie 8/4/1998
1-770/1 Jacques D'Hooghe (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  De onjuiste berekeningswijze van de bonificatie voor voorafbetalingen in de personenbelasting.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-555/1 Jacques D'Hooghe (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Fiscale administratie. - Vormingspremie. - Contractuelen.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998