Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Eddy Boutmans

200 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1636/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet van 15 december 1980 - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 24/6/1999
1-1632/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet van 15 december 1980 - Uitvoeringsmaatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Intrekking vraag 20/3/1999
1-1626/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Heling - Preventiemaatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1577/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag tussen BelgiŽ en Chili over de sociale zekerheid - Bekrachtiging.
  Verzending vraag naar Minister 1/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1574/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Wet op de jeugdbescherming - Plaatsing van minderjarigen.
  Verzending vraag naar Minister 26/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1573/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Wet op de jeugdbescherming - Maatregelen ter bescherming van de minderjarigen - Voogdij over kinderbijslag - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 26/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1571/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Vergoeding van experts in strafzaken (Gelijkwaardigheid van de diploma's universitair/niet universitair hoger onderwijs).
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1555/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Raad van de Orde van geneesheren - Informatieverplichting van de Raad t.o.v. de klager.
  Verzending vraag naar Minister 11/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Antwoord 11/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 22/6/1999
1-1553/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Richtlijnen inzake het al dan niet bestraffen van naaktlopen op strand.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1552/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Collaboratie en repressie - Sequesterdossiers - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1551/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Lozing van olie vanop de luchtmachtbasis te Koksijde in het oppervlaktewater.
  Verzending vraag naar Minister 5/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1542/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Vervolging.
  Verzending vraag naar Minister 22/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1540/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Faillissementswet - Memorie van de curator.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Voorlopig antwoord 9/3/1999
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1539/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Gebruik van placenta in de industrie (Farmaceutische nijverheid en cosmetica-industrie).
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1538/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De controle op nachtclubportiers.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1538/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  De controle op nachtclubportiers.
  Verzending vraag naar Minister 18/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1528/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Jaarverslagen.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1528/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Jaarverslagen.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1527/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethsiche comitťs in ziekenhuizen. - Samenstelling van de comitťs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1527/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethsiche comitťs in ziekenhuizen. - Samenstelling van de comitťs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1526/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Raadpleging van de comitťs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1526/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Raadpleging van de comitťs.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1525/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Openbaarmaking van het huishoudelijk reglement.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1525/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Ethische comitťs in ziekenhuizen. - Openbaarmaking van het huishoudelijk reglement.
  Verzending vraag naar Minister 10/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1507/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Toegang van de griffies tot het Rijksregister. - Richtlijn terzake.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1503/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Commissie van advies voor de stoomtuigen. - Doel. - Werking.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1502/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Hoge Raad voor hygiŽne in de mijnen. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 5/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1501/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Verantwoordelijke voor de voorlichting in farmaceutische ondernemingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1493/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Geologische raad. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1492/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Bestuurscomitť van de Annalen der Mijnen. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1491/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Vast Mijnschadecomitť. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1490/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Gewestelijk comitť voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen in de mijnen van het Nederlandse taalgebied. - Werking. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1489/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Statuut van de Belgische kamers van koophandel in het buitenland.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1488/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Statuut van de buitenlandse kamers van koophandel in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1481/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Taalregeling inzake asielaanvragen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1480/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procedure van erkenning als vluchteling. - Inzage dossier.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Intrekking vraag 27/11/1998
1-1477/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Beperking van het gebruik van een postchequerekening door vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1445/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Conventie tegen het ronselen van huurlingen. - Voorontwerp van goedkeuring.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1442/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Publiek karakter van de toiletten van horecazaken.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1440/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Parkeerterreinen en ingangen van supermarkten en andere bedrijven. - Publieke plaatsen vs. privť-terreinen. - Consequenties voor actievoerders.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 22/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1412/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  De computerbestanden van de Staatsveiligheid.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1411/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Het computersysteem "Polis" van de rijkswacht om de gerechtelijke gegevens te beheren.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1410/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  De computerbestanden van de militaire veiligheidsdienst SGR/ADIV.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1409/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het opslaan van gegevens door de rijkswacht.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1408/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Evaluatieverslagen van verbindingsofficieren.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 23/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1407/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het Schengen-informatie systeem.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1407/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Het Schengen-informatie systeem.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1399/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Overtreding van de antiracismewet of discriminerend gedrag. - Tuchtonderzoeken tegen rijkswachters.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1398/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Akkoord van Schengen. - Stand van zaken en evaluatie.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1398/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Akkoord van Schengen. - Stand van zaken en evaluatie.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1397/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale oefeningen in het kader van de antiterroristische gemengde groep (AGG).
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1396/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Internationale uitwisseling van informatie tussen politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1395/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het invoeren van geheime commissielonen als bedrijfslast.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1395/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van FinanciŽn  
  Het invoeren van geheime commissielonen als bedrijfslast.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1367/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wervingsexamen adjunct-adviseur bij de dienst Vreemdelingenzaken. - Diplomavereisten.
  Verzending vraag naar Minister 13/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1364/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Het ontzeggen aan kinderen van de toegang tot een supermarkt.
  Verzending vraag naar Minister 9/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1323/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  De openbaarheid van bestuursdocumenten. - Inzage door een gedetineerde in zijn opsluitings- en/of penitentiair dossier.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1322/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Doodgeboren kinderen. - Wettelijke regeling voor begrafenis, crematie en/of andere mogelijkheden.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 30/11/1998
  Beslissing niet publicatie 30/11/1998
1-1313/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Leefmilieu en ruimtelijke ordening. - Het doen naleven van de betrokken regelgeving.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1312/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Leefmilieu en ruimtelijke ordening. - Samenwerking federale/regionale politiediensten en ondersteuning door de Algemene Politiesteundienst.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 23/6/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-100 23/6/1999
1-1311/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Leefmilieu en ruimtelijke ordening. - CoŲrdinatie op federaal niveau van de verschillende politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1310/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Leefmilieu en ruimtelijke ordening. - De organisatie van het parket en het overleg tussen de diverse parketten.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1309/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Het Belgisch Staatsblad op Internet. - Mogelijkheid tot het eveneens toegankelijk maken van de bijlagen inzake v.z.w.'s.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1308/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  De Conferentie in Oslo in april 1998 tot beperking van de handel en de productie van handwapens.- Standpunt en initiatieven van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1308/2 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De Conferentie in Oslo in april 1998 tot beperking van de handel en de productie van handwapens.- Standpunt en initiatieven van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1307/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  V.N.-Conventie over de bescherming van gastarbeiders en hun gezinnen.- Standpunt van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1305/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet. - Uitvoering.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1304/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Banken. - Charter basisbankdienst.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1303/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Verdrag met Nigeria. - Legalisatie akten burgerlijke stand.
  Verzending vraag naar Minister 11/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1221/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De coŲrdinatie tussen brandweerkorpsen/civiele bescherming.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Doorverwijzing vraag 18/9/1998
1-1220/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De rechten van vrijwillige brandweerlieden i.g.v. verwondingen of overlijden t.g.v. een interventie.
  Verzending vraag naar Minister 14/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1218/1 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  De toetsing van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking aan de rechten van de mens.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1215/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Het wel of niet bekendmaken van het volledige adres (b.v. verenigingen en organisaties) in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1214/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Europese subsidies voor de tabaksteelt.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Antwoord 24/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1212/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  De niet-ondertekening door BelgiŽ van een Conventie tegen het ronselen van huurlingen.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1211/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Ftalaten in speelgoed.
  Verzending vraag naar Minister 13/7/1998
  Doorverwijzing vraag 18/8/1998
1-1211/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Ftalaten in speelgoed.
  Verzending vraag naar Minister 19/8/1998
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1200/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  De erkenning van een individueel klachtrecht ter uitvoering van het UNO-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie.
  Verzending vraag naar Minister 8/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 12/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1198/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  De mogelijke gevolgen van het Procola-arrest voor BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 8/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1152/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Tenuitvoerlegging van burgerlijke veroordelingen ten gunste van de Staat, wegens oorlogsfeiten.
  Verzending vraag naar Minister 19/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 4/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1139/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Ambtenarenzaken  
  Overheidsopdrachten. - Werking van de Dienst voor Overheidsopdrachten en Subsidies en haar verhouding met ministers en ministeries.
  Verzending vraag naar Minister 16/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1135/1 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Asielzoekers - Moeilijkheden bij het vinden van een woning.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1117/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Een keurmerk voor verantwoord gevangen vis.
  Verzending vraag naar Minister 3/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1095/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Openbaarheid van bestuur. - Toepassing op de bestuurshandeldingen van gerechtelijke instanties (Omzendbrieven).
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 25/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1091/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Het internationaal doorgeven van informatie over veroordelingen. - Afspraken.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1091/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Het internationaal doorgeven van informatie over veroordelingen. - Afspraken.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1090/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Naltrexon.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
1-1080/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het internationaal doorgeven van informatie over veroordelingen. - Afspraken.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1054/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De participatie van bestaansminimumtrekkers aan het PWA-stelsel.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1054/2 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  De participatie van bestaansminimumtrekkers aan het PWA-stelsel.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-1053/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Naltrexon.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1029/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gebruiken en/of richtlijnen inzake bewaking van gedetineerden in een gewoon ziekenhuis.
  Verzending vraag naar Minister 30/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-994/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Veroordelingen wegens hulp aan illegale vreemdelingen.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-979/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  De dienstweigering of desertie van dienstplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-979/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landsverdediging  
  De dienstweigering of desertie van dienstplichtigen.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Beslissing niet publicatie 5/5/1998
1-978/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Het gebruik van peperspray.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-963/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Buurtinformatienetwerken en de samenwerking met de politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-932/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Het Franse Decreet van 8 en 10 juli 1791.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Beslissing niet publicatie 7/4/1998
1-932/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Het Franse Decreet van 8 en 10 juli 1791.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-870/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Wet van 10 januari 1955. - Mogelijkheid tot confiscatie van intellectueel eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-870/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Wet van 10 januari 1955. - Mogelijkheid tot confiscatie van intellectueel eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-856/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Plaatsvervangend rechters. - Belangenconflicten.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-838/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Drugsactieplan. - Toewijzing van verbeurdverklaarde drugsgelden.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Voorlopig antwoord 18/5/1998
  Publicatie met voorlopig antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-838/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Drugsactieplan. - Toewijzing van verbeurdverklaarde drugsgelden.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-827/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vreemdelingenwet. - Praktijk van de tenlasteneming.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-809/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De reclamereglementering voor "groene" produkten.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-800/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Examen voor benoeming tot een rechterlijk ambt.
  Verzending vraag naar Minister 22/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-798/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Aardppelras "Bintje". - Ziektegevoeligheid (meeldauw).
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-791/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schaduwen van kinderen door privť-detectives in opdracht van de ouders.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-791/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Schaduwen van kinderen door privť-detectives in opdracht van de ouders.
  Verzending vraag naar Minister 23/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-769/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verbod foto's van politieagenten te nemen tijdens een openbare manifestatie.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-769/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Verbod foto's van politieagenten te nemen tijdens een openbare manifestatie.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-760/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 37 Jeugdbeschermingswet. - Verlenging van maatregelen van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 31/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-759/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 60 Jeugdbeschermingswet. - Herziening van maatregelen van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-758/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Art. 52 van de Jeugdbeschermingswet. - Verbod van vrij verkeer met betrekking tot bepaalde personen in geval van plaatsing.
  Verzending vraag naar Minister 7/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-754/1 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Nederlands project "Allochtoon ondernemerschap". - Toepassing in BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-752/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  TV-uitzending "Oproep 2020". - Betekenis van de discretiebelofte.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-751/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden. - Informatie over bezoekers.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-747/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Terugbetaling van kijkoperaties.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 8/4/1998
  Beslissing niet publicatie 8/4/1998
1-747/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van kijkoperaties.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-716/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden. - Reglement bezit van toestellen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-707/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-707/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/3 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-707/4 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Begroting  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Beslissing niet publicatie 29/12/1997
1-707/5 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Wetenschapsbeleid  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-707/6 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Aanvullend antwoord 13/2/1998
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/7 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-707/8 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-707/9 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/10 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Aanvullend antwoord 10/3/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-707/11 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Vervoer  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Aanvullend antwoord 26/1/1999
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-707/12 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-707/13 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Ambtenarenzaken  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
1-707/14 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landsverdediging  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-707/15 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/16 Eddy Boutmans (Agalev) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-707/17 Eddy Boutmans (Agalev) Eerste Minister  
  Openbaarheid van bestuur. - Richtlijnen.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-704/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Immigratie. - Identiteitscontroles. - Voorschriften. uitgevaardigd door administratieve overheden.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-703/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gerechtelijke politie. - Algemene richtlijnen voor het vervullen van opdrachten.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-702/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  RSVZ. - Dienst "speciale rechten". - Interne organisatie.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-701/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Afwijzing van een naturalisatieaanvraag. - Terugbetaling van de helft van het registratierecht.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-701/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Afwijzing van een naturalisatieaanvraag. - Terugbetaling van de helft van het registratierecht.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-700/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  ImmobiliŽnvennootschappen. - Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Beslissing niet publicatie 12/2/1998
1-700/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  ImmobiliŽnvennootschappen. - Jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-699/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schade veroorzaakt door ambtenaren bij het uitoefenen van hun functie. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-699/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Schade veroorzaakt door ambtenaren bij het uitoefenen van hun functie. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 16/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-698/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen. - Afwijkingen op KB 8 oktober 1981.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-684/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gedetineerden in voorlopige hechtenis. - Dragen van eigen kleren.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-683/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Overdracht van strafvervolging. - Overdracht van strafrechterlijke vervolging tegen vreemdelingen. - Verdragen.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-682/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gevangenissen. - Artsen.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-681/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Jeugdbeschermingswet. - Ontwerp "Cornelis".
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-676/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Pinksterplan van 5 juni 1990. - Ethische code voor de politiediensten.
  Verzending vraag naar Minister 5/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 17/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-669/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : zuurzak.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-668/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : tabak.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-666/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  KB van 29 augustus 1997. - Gevaarlijke planten : areca catechu.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-665/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Regionale redactiecomitťs. - Werking. - Belangenvermenging.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-652/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Systeem Polis. - Toegang tot de informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-651/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Onderscheid tussen zachte en harde informatie. - Parallelle dossiers. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-650/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Systeem Polis. - Inhoud van de bestanden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-649/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit. - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten. - Leden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-649/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit. - Vroegtijdige stopzetting van de activiteiten. - Leden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-648/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit van Schengen. - Vaststellingen. - Voorstellen tot maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-648/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Controleonderzoek van de Gemengde Controle Autoriteit van Schengen. - Vaststellingen. - Voorstellen tot maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-647/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Verdrag van Schengen. - Toepassing art. 102.1 in BelgiŽ en Duitsland.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-647/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verdrag van Schengen. - Toepassing art. 102.1 in BelgiŽ en Duitsland.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-646/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Politiediensten. - Zachte informatie. - Uitwisseling van gegevens.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-646/2 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Zachte informatie. - Uitwisseling van gegevens.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Antwoord 30/12/1997
  Beslissing niet publicatie 30/12/1997
1-645/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Buitenlandse Zaken  
  FinanciŽle bijdragen van BelgiŽ aan de conventies van Ramsar en Bonn. - Gewestijke bevoegdheden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-645/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  FinanciŽle bijdragen van BelgiŽ aan de conventies van Ramsar en Bonn. - Gewestijke bevoegdheden.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-644/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Sociale Zaken  
  Bekendmaking van sociale gegevens met een persoonlijk karakter. -Toegang.- Betekenis van de term "organismen"
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-643/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Ontduiking successierechten. - Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-642/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Transparantie en interpretatie van informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-641/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Problemen bij de interne uitwisseling van informatie.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-640/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkswacht. - Vereiste milieuvergunningen.
  Verzending vraag naar Minister 26/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-639/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Schengen Informatie Systeem. - Toegang tot de informatie door verbindingsofficieren van derde landen. - Proefprojecten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-638/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  EU-project "Transfrontier Shipment of Waste in Europe". - Controles van afvaltransporten.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 13/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-637/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiediensten. - Moeilijkheden bij de schakel tussen zachte en harde informatie. - Gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Doorverwijzing vraag 18/9/1998
1-636/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Rijkswachters. - Bescherming van het privť-leven. - Overzicht tuchtbeslissingen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-633/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Jaarverslag van het Comitť P. - Transparantie en interpretatie van de informatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-632/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen. - Werkgroepen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-632/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Gemeenschappelijke Controle Autoriteit van Schengen. - Werkgroepen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Beslissing niet publicatie 19/1/1998
1-631/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Schengen Informatiesysteem. - Statuten gebruikers. - Statuut van supergebruiker.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-631/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Schengen Informatiesysteem. - Statuten gebruikers. - Statuut van supergebruiker.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-623/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Haven van Antwerpen. - Douane. - Personeelstekort.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-622/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Europese Commissie. - New Computerised Transit Sysytem. - Niet deelname van BelgiŽ.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-621/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel  
  Opzoeking eigendom van een pand. - Vergoeding voor de ontvangers van Registratie en Domeinen.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-620/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 24.12.1996. - Regeling voor de vestiging en invordering van lokale belastingen. - Interpretatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-619/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Opdrachten van bestuurlijke politie waarvoor de gemeente een vergoeding kan aanrekenen. - Interpretatie.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-585/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Experiment met elektronisch huisarrest. - Conclusies.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-584/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  VegetariŽrs. - Instructies in huizen van bewaring en gevangenissen;
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-560/1 Eddy Boutmans (Agalev) Eerste Minister  
  Oudere geautomatiseerde systemen. - Overgang naar het jaar 2000. - Inschatting problemen en kosten openbare dienst.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 19/11/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-560/2 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Ambtenarenzaken  
  Oudere geautomatiseerde systemen. - Overgang naar het jaar 2000. - Inschatting problemen en kosten openbare dienst.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-548/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet op het politieambt. - Vaststelling van politiemisdrijven. - Klachten bij het Comitť P.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-547/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Toezicht op politie- en inlichtingendiensten. - Misdrijven gepleegd door politiemensen. - Kopij van vonnissen en arresten. - Wettelijke verplichting van de procureurs- en de auditeurs-generaal.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 28/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-532/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie en rijkswacht van Antwerpen.- Taakverdeling omschreven in veiligheidsprotocollen.- Draagwijdte en gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-531/1 Eddy Boutmans (Agalev) minister van Justitie  
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.- Register van bestanden. - Inzage.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
1-530/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Verbruikerskrediet. - Bescherming tegen wanbetalers.- Oprichting van een specifiek toezichtsorgaan.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-521/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitbouw gemeentepolitie.- Maatregelen.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 9/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-517/1 Eddy Boutmans (Agalev) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Strategie waarbij medewerking van rijkswachters wordt aangeboden voor een gunsttarief aan de gemeenten.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998