Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Marc Olivier

137 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1649/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vervallenverklaring mandaat gemeenteraadslid - Beroep Raad van State - Schorsend karakter - Kennisname door het schepencollege.
  Verzending vraag naar Minister 18/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1642/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Verkeersonveilige situatie te Lauwe.
  Verzending vraag naar Minister 16/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1638/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Uitlaatgassen - Europese normen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 30/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1635/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van geneesmiddelen - Besluitvorming - Behandeling van migraine - Antigriep-vaccin.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1634/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen - Remgeld 60-plussers.
  Verzending vraag naar Minister 10/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-1631/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  De Post - Controle- en toezichtspersoneel - Afschaffing van de nachttoelage.
  Verzending vraag naar Minister 5/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1627/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Verkeerssignalisatie op ronde punten.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1608/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS - Afschaffing publieke spoorwegoverwegen.
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1595/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Overheidssector - Ontwikkelingswerk in plaats van legerdienst - Ancinniteit pensioenberekening.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1583/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Armoedebeleid - Steunpunt ter bestrijding van de armoede - Beheerscomit.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1581/1 Marc Olivier (CVP) Eerste Minister  
  Ontwikkeling van de "e-commerce" - Betaalmiddelen.
  Verzending vraag naar Minister 4/2/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Beslissing niet publicatie 22/2/1999
1-1581/2 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Ontwikkeling van de "e-commerce" - Betaalmiddelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 1/6/1999
  Beslissing niet publicatie 1/6/1999
1-1570/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Autokeuringscentra.
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 12/7/1999
  Beslissing niet publicatie 12/7/1999
1-1561/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Evaluatiecomit van het begeleidingsplan voor werklozen.
  Verzending vraag naar Minister 13/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1558/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Pensioenen voor werknemers - Regularisatie van de studieperioden - Overgangsregeling - Vermelding van de regularisatiebijdrage op het pensioenrekeninguittreksel.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1557/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Opvang asielzoekers.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1556/1 Marc Olivier (CVP) Eerste Minister  
  Milleniumprobleem - Voorzorgsmaatregelen - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1554/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Het gebruik van antibiotica - Voorschrijfgedrag - Onderzoek naar nieuwe antibiotica.
  Verzending vraag naar Minister 11/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
  Rappel 1/4/1999
  Verzending vraag naar Minister 1/4/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1550/1 Marc Olivier (CVP) minister van Financin  
  Fiscale aftrekbaarheid van giften aan missionarissen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1550/2 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister  
  Fiscale aftrekbaarheid van giften aan missionarissen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1548/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Misbruiken bij takelbedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1548/2 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Misbruiken bij takelbedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1547/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Volledige terugbetaling van de kostprijs van een abonnement op het openbaar vervoer voor de personeelsleden van de federale overheid - Overbezetting van de treinen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1546/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Volledige terugbetaling van de kostprijs van een abonnement op het openbaar vervoer voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid - Overbezetting van de treinen.
  Verzending vraag naar Minister 28/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1512/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Verstrekking van informatie over geneesmiddelen en verkoop van geneesmiddelen via Internet.
  Verzending vraag naar Minister 1/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1500/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Apotheken in Belgi. - Eigendom.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1486/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging actiepunt "drugsgebruik en verkeersveiligheid". - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1485/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van diverse actiepunten. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1484/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van de actiepunten inzake verzorging van drugsgebruikers en oprichting van opvangcentra. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1483/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  "Actieplan Toxicomanie-drugs". - Opvolging van de actiepunten met betrekking tot de Volksgezondheid. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1482/1 Marc Olivier (CVP) minister van Wetenschapsbeleid  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging actiepunt "opvangcentra voor drugsgebruikers". - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1479/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Actieplan "Toxicomanie-drugs". - Opvolging van diverse actiepunten. - Bijsturingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1468/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Bevolkingsinspectie. - Opvragen gegevens bij nutsbedrijven - vervallenverklaring politiek mandaat - geschillen in verband met verblijfstoestand.
  Verzending vraag naar Minister 25/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1454/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Moratorium op apotheken.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Intrekking vraag 27/11/1998
1-1444/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Plaatsing van asbakken aan de ingang van stations.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1403/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Facturatie Belgacom voor mislukte oproeppogingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1384/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Ambtshalve aanpassing van huisnummers en/of straatnamen.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1383/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Ingewikkelde tarifering bij Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1372/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Medisch toezicht in bedrijven.
  Verzending vraag naar Minister 14/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1354/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Chronisch vermoeidheidssyndroom (ME). - Erkenning door het RIZIV.
  Verzending vraag naar Minister 2/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1331/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Opleiding ambtenaren. - Directiebrevet.
  Verzending vraag naar Minister 23/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1330/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  GSM-gebruik. - Schadelijke gevolgen.
  Verzending vraag naar Minister 23/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1324/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Tarieven Belgacom.
  Verzending vraag naar Minister 16/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1286/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Benji-springen. - Veiligheidsnormen. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1285/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Doorlichting van federale overheidsdiensten door het federaal auditbureau ABC. - Resultaten en opvolging.
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1280/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inschrijving in het bevolkingsregister met terugwerkende kracht. - Aanpassing van de identiteitskaart.
  Verzending vraag naar Minister 20/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1259/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Werkgelegenheidsprogramma's voor gehandicapten .
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1259/2 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Werkgelegenheidsprogramma's voor gehandicapten .
  Verzending vraag naar Minister 3/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Beslissing niet publicatie 18/9/1998
1-1201/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Facturatie 078-15-nummers.(Zonaal tarief). - Hulpdiensten. - Privacy.
  Verzending vraag naar Minister 10/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
  Antwoord 3/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
1-1195/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Toename van het aantal advocaten en advocaten-stagiairs - Gevaren.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1194/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  NMBS - Vervoer van personenauto's vanuit het station van Denderleeuw.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 3/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1191/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Detachering van werknemers.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1191/2 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Detachering van werknemers.
  Verzending vraag naar Minister 29/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 17/11/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-86 17/11/1998
1-1191/3 Marc Olivier (CVP) minister van Financin  
  Detachering van werknemers.
  Verzending vraag naar Minister 29/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-85 3/11/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1160/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Mortuaria in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen en rusthuizen.
  Verzending vraag naar Minister 26/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1140/1 Marc Olivier (CVP) Eerste Minister  
  BTW-vrijstelling. - Parlementsgebouwen.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1137/1 Marc Olivier (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  De Minderheden-Conventie van de Raad van Europa.
  Verzending vraag naar Minister 16/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1116/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Belastingsvermindering bij verminderde handelsactiviteiten ten gevolge van wegeniswerken uitgevoerd door de overheid.
  Verzending vraag naar Minister 3/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1107/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Maatregel tot verlenging van het verlaagde BTW-tarief in de bouwsector.
  Verzending vraag naar Minister 27/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1100/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Bijwerking rijksregister - Bevolkingsinspectie - Betaling van verkeersbelasting - Vaststellen van boete.
  Verzending vraag naar Minister 19/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 28/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1099/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Vrijgeven van telefoonkosten aan de bevolkingsinspectie.
  Verzending vraag naar Minister 19/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Rappel 28/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1099/2 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vrijgeven van telefoonkosten aan de bevolkingsinspectie.
  Verzending vraag naar Minister 6/10/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1092/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recht op verhoogde tegemoetkoming (111/111). - Nieuwe categorie van inkomens vermeld in artikel 5, 1, vierde lid, f, van het K.B. van 8 augustus 1997.
  Verzending vraag naar Minister 15/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-1065/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aflevering van getuigschrift van verblijf-woonst. - Verplichte inschrijving met "terugwerkende kracht" in het bevolkingsregister.
  Verzending vraag naar Minister 8/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
  Rappel 28/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 28/8/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1056/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Adviesbureau leesbaarheid. - Werking en resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1055/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Indienstneming van seizoenpersoneel in openbare diensten tijdens de vakantiemaanden.
  Verzending vraag naar Minister 5/5/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-1044/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Uitkeringen voor gehandicapten. - Studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1042/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Verpleegkundigen tewerkgesteld binnen de penitentiaire instellingen.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Antwoord 2/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1038/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Cordinatiecentra.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1037/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financile stelsel voor het witwassen van geld. - Resultaten.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1036/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Vergunningsrecht. - Verstrekken van sterke dranken.
  Verzending vraag naar Minister 27/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Antwoord 6/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
1-1022/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Federale administratie en parastatalen. - Tewerkstelling gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
1-1018/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Evaluatie van de proefprojecten inzake inhaalverbod op autosnelwegen met twee rijvakken.
  Verzending vraag naar Minister 17/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-74 2/6/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Antwoord 6/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-96 6/4/1999
1-1005/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Opleiding ambtenaren.- Directiebrevet.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-993/1 Marc Olivier (CVP) minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen  
  Dioxine-uitstoot in de regio Menen.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-985/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Besteding van de middelen van de PWA's. - Aanwending voor opleiding van PWA-werknemers.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-984/1 Marc Olivier (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Procedure tot publicatie van een verdrag en de bijbehorende goedkeuringswet in het Belgisch Staatsblad
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-968/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Geldboetes in strafbepalingen. - Omzetting bedragen in Belgische frank naar euro.
  Verzending vraag naar Minister 25/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-966/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Computercriminaliteit. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-965/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  De tewerkstellingsinitiatieven van de federale overheid.
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-962/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  "Agenda 2000". - Gevolgen voor onze economie van de uitbreiding van de Unie in oostelijke richting .
  Verzending vraag naar Minister 24/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-958/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Europese reglementering betreffende strengere normen voor bepaalde uitlaatgassen.
  Verzending vraag naar Minister 23/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-945/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  VZW. - Bevoegd paritair comit.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 19/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
1-901/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Betwistingen tussen administraties. - Waarborgen voor de burger.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-893/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Invordering van belastingen bij feitelijke scheiding.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 4/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-892/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Belastingen op niet ontvangen inkomsten.
  Verzending vraag naar Minister 3/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-868/1 Marc Olivier (CVP) Eerste Minister  
  Federale instellingen. - Aanpassing aan de nieuwe staatsstructuur.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-861/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Tewerkstelling van mindervaliden bij de lokale besturen. - Stand van zaken.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-859/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen. - Projecten arrondissement Kortrijk-Roeselare-Tielt. - Tweede vraag.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-858/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Vacante betrekkingen voor statutairen. - Functiebeschrijving.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-851/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Afbakening van de Mug-zones.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 14/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
1-829/1 Marc Olivier (CVP) minister van Buitenlandse Zaken  
  Laattijdige publicatie van wetten tot goedkeuring van verdragen.
  Verzending vraag naar Minister 3/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-826/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Wervingsexamens van het Vast Wervingssecretariaat. - Inschrijvingsgeld.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-824/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Maturiteitsexamens voor de samenstelling van een wervingsreserve van beambten bij de griffies en parketten van de hoven en rechtbanken.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-823/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Voorzieningen voor rolstoelgebruikers in de NMBS-stations. - Provincie West-Vlaanderen.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
  Rappel 4/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-814/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  BTW-tarief van toepassing bij de heroprichting van een afgebrande woning.
  Verzending vraag naar Minister 30/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-789/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Parkeerkaart aan mindervaliden. - Toekenning en beoordelingscriteria.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-784/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid Belgische administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-782/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  PVC-speelgoed.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-776/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid van de administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-749/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recht op verhoogde tegemoetkoming (111/111). - Gevolgen van KB van 16 april 1997.(In aanmerking nemen van inkomsten uit vervreemdingen).
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-748/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Vrijwilligers. - Diensten aan sponsors. - Sociaalrechtelijke controle.
  Verzending vraag naar Minister 30/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-66 16/2/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-712/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Wervingsexamen afgekondigd door de Ministeries. - Laattijdige mededeling in de buitendiensten.
  Verzending vraag naar Minister 16/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-706/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Personen met een handicap. - Wegwerken van feitelijke discriminaties.
  Verzending vraag naar Minister 12/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-687/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gemeenteraadsverkiezingen. - Bezwaarprocedure. - Installatie nieuwe leden gemeenteraad en OCMW-raad.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-664/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-662/1 Marc Olivier (CVP) minister van Sociale Zaken  
  Recht op kinderbijslag voor verdwenen kinderen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-661/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektronisch stemmen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-660/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 28/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-660/2 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
1-660/3 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Toenemend geweld in computerspelen.
  Verzending vraag naar Minister 12/3/1998
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-628/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Vrijstelling van het Eurovignet voor havenvoertuigen die zich beperken tot transferten binnen de haven.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-627/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Bezetting van de douanediensten in de zeehavens van Antwerpen, Gent en Zeebrugge.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-618/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Aflevering van getuigschrift van verblijf-woonst. - Verplichte inschrijving met "terugwerkende kracht" in het bevolkingsregister.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Rappel 17/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-615/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Dienst voor tegemoetkomingen aan gehandicapten. - Informatiesysteem Handitel.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-612/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Bijzonder Fonds tot Hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. - Betaling begrafeniskosten. - Publicatie van uitvoeringsbesluiten.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-589/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Contractuelen binnen het penitentiair complex te Brugge. - Uitzonderlijk statuut van de RMT-contractuelen.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-588/1 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Aanwerving van RMT-statutairen als kwartierchef en als klerk in het penitentiair complex te Brugge.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-576/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Klantvriendelijk parkeerbeleid van de NMBS. - Station Kortrijk.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
  Aanvullend antwoord 11/2/1998
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-575/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Sociale fraude. - Vervolgingsbeleid door de parketten.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
  Antwoord 30/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-574/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Belastingfraude. - Vervolgingen. - Verjaring.
  Verzending vraag naar Minister 4/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-572/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Regie der Gebouwen. - Projecten in de arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-572/2 Marc Olivier (CVP) minister van Ambtenarenzaken  
  Regie der Gebouwen. - Projecten in de arrondissementen Kortrijk, Roeselare, Tielt.
  Verzending vraag naar Minister 17/11/1997
  Antwoord 26/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-571/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Kindermishandeling. - Medisch beroepsgeheim versus meldingsplicht.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-570/1 Marc Olivier (CVP) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Kankerbehandeling. - Nieuwe geneesmiddelen (cytostatica). - Traagheid van de administratie inzake registratie, prijsbepaling en terugbetaling.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 5/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-569/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Financin en Buitenlandse Handel  
  Omzetverlies van de kleinhandel in de regio Zuid-West-Vlaanderen ingevolge de concurrentie van de grootwarenhuizen in de Franse grensstreek.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-568/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Kerncentrale van Chooz (Frankrijk). - Informatieplicht en veiligheidsmaatregelen t.a.v. de Belgische bevolking.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 10/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-68 17/3/1998
1-563/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Internet. - Strafrechterlijke gedragingen.
  Verzending vraag naar Minister 30/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-535/1 Marc Olivier (CVP) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Betreft bescherming adreslabels op reiskoffers op de luchthaven van Zaventem.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 21/11/1997
  Beslissing niet publicatie 21/11/1997
1-535/2 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Betreft bescherming adreslabels op reiskoffers op de luchthaven van Zaventem.
  Verzending vraag naar Minister 21/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-534/1 Marc Olivier (CVP) minister van Justitie  
  Gebruik van DNA-onderzoek voor de opheldering van misdrijven.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-533/1 Marc Olivier (CVP) minister van Vervoer  
  Bestaansminimumtrekkers en werklozen bij verplaatsingen voor sollicitaties.- Toekenning van een verminderd tarief.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 25/5/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-99 1/6/1999
1-529/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Arrondissement Kortrijk, Roeselare en Tielt.- Plaatsen waar zich veel verkeersongevallen voordoen (de zogenaamde "zwarte punten").
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 17/11/1997
  Beslissing niet publicatie 17/11/1997
1-528/1 Marc Olivier (CVP) minister van Landsverdediging  
  Afschaffing legerdienst.- Oproeping onder de wapens, tijdelijke ambtsontheffing en duur van de militaire verplichtingen.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 6/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-63 6/1/1998
1-518/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Stopzetten activiteiten vzw De Taxifiets te Gent wegens onaangepast sociaal tewerstellingsstatuut.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 3/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
1-516/1 Marc Olivier (CVP) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Schending van de privacy in werksituaties.
  Verzending vraag naar Minister 21/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
1-507/1 Marc Olivier (CVP) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Rechtspositie van 'skeelers' in het wegverkeer.
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997