Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Sabine Vermeulen

17 resultaten

5-689 Sabine Vermeulen (N-VA) 25/10/2012
  de hervorming van de Mededingingsautoriteit
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-730 Sabine Vermeulen (N-VA) 5/12/2012
  de uitvoering van de wrakkenwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-741 Sabine Vermeulen (N-VA) 11/12/2012
  de uitvoering van de wrakkenwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-778 Sabine Vermeulen (N-VA) 10/1/2013
  de subsidies voor sociale economie projecten
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-801 Sabine Vermeulen (N-VA) 23/1/2013
  het marien ruimtelijk plan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 24/1/2013 (handelingen 5-89)
5-859 Sabine Vermeulen (N-VA) 21/2/2013
  het eerste uitvoeringsbesluit over de wet betreffende de strijd tegen maritieme piraterij
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 21/2/2013 (handelingen 5-92)
5-915 Sabine Vermeulen (N-VA) 21/3/2013
  de Wereldwaterdag
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-944 Sabine Vermeulen (N-VA) 18/4/2013
  de etikettering van de producten uit de door Isral bezette gebieden
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)
5-968 Sabine Vermeulen (N-VA) 2/5/2013
  de inperking van de persvrijheid in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-985 Sabine Vermeulen (N-VA) 16/5/2013
  Somaliland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
5-1052 Sabine Vermeulen (N-VA) 13/6/2013
  het Prawer-Begin-plan
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1065 Sabine Vermeulen (N-VA) 20/6/2013
  het goed bestuur in Burundi
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1120 Sabine Vermeulen (N-VA) 10/10/2013
  de blokkering van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1166 Sabine Vermeulen (N-VA) 14/11/2013
  de munitiestortplaats Paardenmarkt
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 14/11/2013 (handelingen 5-123)
5-1255 Sabine Vermeulen (N-VA) 16/1/2014
  de privacy in de mededinging
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 16/1/2014 (handelingen 5-136)
5-1275 Sabine Vermeulen (N-VA) 23/1/2014
  de grondwetswijziging in Burundi
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1314 Sabine Vermeulen (N-VA) 13/2/2014
  de wrakkenwet
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/2/2014 (handelingen 5-140)