Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Ludo Sannen

9 resultaten

5-12 Ludo Sannen (sp.a) 21/10/2010
  de afspraken met Nederland betreffende de verdieping van de Westerschelde
  eerste minister, belast met de Cordinatie van het Migratie- en asielbeleid
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-37
5-180 Ludo Sannen (sp.a) 9/6/2011
  het arrest van het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van artikel 41 van de wet van 15 december 2009 die een meerjarentariefsysteem voor distributienettarieven bekrachtigde
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 9/6/2011 (handelingen 5-25)
5-432 Ludo Sannen (sp.a) 16/2/2012
  de conclusies van het eerste "Alert Mechanism Report" met betrekking tot Belgi en intra-Europese overschotten op de lopende rekening
  eerste minister
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-583 Ludo Sannen (sp.a) 6/6/2012
  de economische aanbevelingen van de Europese Commissie
  eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-599 Ludo Sannen (sp.a) 13/6/2012
  de herkapitalisering van de Spaanse banken door de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-671 Ludo Sannen (sp.a) 18/10/2012
  het idee van een Europese supercommissaris inzake begrotingen van nationale parlementen
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-732 Ludo Sannen (sp.a) 6/12/2012
  de Franse accijnsverhoging op bieren
  vice-eersteminister en minister van Financin en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 6/12/2012 (handelingen 5-82)
5-911 Ludo Sannen (sp.a) 20/3/2013
  het bijna elektriciteitstekort van 17 januari 2013
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-942 Ludo Sannen (sp.a) 18/4/2013
  het risico van sparen en de invoering van de bankenunie
  minister van Financin, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 18/4/2013 (handelingen 5-98)