Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Zakia Khattabi

25 resultaten

5-81 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/3/2011
  het verplichten en verlengen van het vaderschapsverlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 24/3/2011 (handelingen 5-17)
5-111 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/4/2011
  de toekomst van het wetenschapsbeleid en van enkele specifieke programma's
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 7/4/2011 (handelingen 5-20)
5-124 Zakia Khattabi (Ecolo) 5/5/2011
  het protocol dat met Marokko is gesloten inzake de transfert van Marokkaanse gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-213 Zakia Khattabi (Ecolo) 23/6/2011
  de financiering van de "Salduz"-permanenties
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/6/2011 (handelingen 5-27)
5-296 Zakia Khattabi (Ecolo) 24/11/2011
  de voorstellen inzake justitiekosten van de Commissie voor de modernisering van de rechterlijke orde
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-404 Zakia Khattabi (Ecolo) 2/2/2012
  de vrieskou en de humanitaire noodsituatie van asielzoekers in BelgiŽ
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 2/2/2012 (handelingen 5-46)
5-456 Zakia Khattabi (Ecolo) 1/3/2012
  de tussenkomst van een private militie in een sociaal conflict bij Meister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-496 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/4/2012
  het aansturen van het penitentiair beleid in BelgiŽ
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2012 (handelingen 5-56)
5-528 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/5/2012
  haar ontmoeting met de Marokkaanse minister van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2012 (handelingen 5-58)
5-576 Zakia Khattabi (Ecolo) 31/5/2012
  de uitbreiding van de strafrechtelijke schikking
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/5/2012 (handelingen 5-61)
5-663 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/7/2012
  de budgettaire onzekerheid inzake de follow-up van seksuele delinquenten en de situatie van het Brussels Steuncentrum
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2012 (handelingen 5-74)
5-673 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/10/2012
  de strafrechtelijke schikkingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-719 Zakia Khattabi (Ecolo) 29/11/2012
  het belemmeren van de toetreding van vrouwen tot politieke mandaten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-755 Zakia Khattabi (Ecolo) 13/12/2012
  de stakingsaanzegging van de Franstalige psychosociale diensten van de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-844 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/2/2013
  de omstandigheden waarin uitwijzingen gebeuren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-912 Zakia Khattabi (Ecolo) 21/3/2013
  de Belgische bijdrage aan de financiering van UN Women
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 21/3/2013 (handelingen 5-96)
5-972 Zakia Khattabi (Ecolo) 2/5/2013
  het recht op emotie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 2/5/2013 (handelingen 5-101)
5-1019 Zakia Khattabi (Ecolo) 30/5/2013
  de rol van de maatschappijen van de NMBS-Groep inzake spoormobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1078 Zakia Khattabi (Ecolo) 27/6/2013
  de hervorming van de rechtsbijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/6/2013 (handelingen 5-109)
5-1105 Zakia Khattabi (Ecolo) 18/7/2013
  het nieuwe akkoord inzake het Gewestelijk Expresnet
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1148 Zakia Khattabi (Ecolo) 7/11/2013
  een mogelijke dubbele subsidiŽring van Samusocial door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en het federaal niveau
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
5-1229 Zakia Khattabi (Ecolo) 19/12/2013
  de correcte financiering van de Dienst omkadering alternatieve gerechtelijke maatregelen
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/12/2013 (handelingen 5-134)
5-1237 Zakia Khattabi (Ecolo) 9/1/2014
  het standpunt van de regering inzake de verklaringen van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie over de uitwijzing van een jonge Afghaan
  eerste minister
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1342 Zakia Khattabi (Ecolo) 27/2/2014
  het nieuwe hoofd van de Veiligheid van de Staat
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/2/2014 (handelingen 5-143)
5-1407 Zakia Khattabi (Ecolo) 3/4/2014
  de rol van de NMBS in de afwerking van het richtschema voor de Zuidbuurt
  minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11324